Hľadaj

Vatican News
Pope Francis greets the faithful during an audience with members of the Catholic Charismatic Renewal International Service, at the Paul VI Hall at the Vatican Pope Francis greets the faithful during an audience with members of the Catholic Charismatic Renewal International Service, at the Paul VI Hall at the Vatican 

Tri pápežove očakávania od Charisu – jednotnej katolíckej obnovy v Duchu Svätom

Svätý Otec dnes prijal lídrov katolíckych charizmatických združení z celého sveta na záver ich trojdňovej medzinárodnej konferencie vo Večnom meste. Tá nesie meno „Charis“ – čo je aj názov nového orgánu v službe jednoty, ktorý zriadilo Dikastérium pre laikov, rodinu a život na žiadosť pápeža Františka a ktorý začne pôsobiť od zajtrajšej Slávnosti zoslania Ducha Svätého.

Zuzana Klimanová - Vatikán

V úvode tejto novej etapy Svätý Otec charizmatikov povzbudil k dosvedčovaniu vzájomnej lásky i k trom osobitným úlohám: k šíreniu krstu v Duchu Svätom v Cirkvi, k šíreniu jednoty a k službe chudobným.

„Touto Slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sa začína nová etapa na ceste, ktorú pred 52 rokmi začala Katolícka charizmatická obnova“, zdôraznil pápež, ktorý medzi 6-tisíc účastníkov v Aule Pavla VI. prišiel na poludnie. V mene celej Cirkvi sa poďakoval za tridsaťročnú misiu dvom združeniam: Medzinárodnej katolíckej službe charizmatickej obnovy (International Catholic Charismatic Renewal Service) a Katolíckemu bratstvu charizmatických komunít a združení (Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships), ktoré od zajtra prestanú existovať.

Charis je nová a jednotná služba v prospech jednoty

Pápež František poukázal na to, že Charis je nová a jednotná služba v prospech jednoty, pričom vysvetlil každý z aspektov tejto charakteristiky:

Charis je nový: To, čo je nové, zvyčajne u človeka vyvoláva strach a môže ho vyviesť z rovnováhy. Avšak kresťan nemá strach z novosti – Pán v Apokalypse hovorí: «Hľa, všetko robím nové» (Zjv 21,5). „Náš Boh je Bohom novosti“, povedal pápež.

Charis je jediný, pretože „je to jedna služba pre všetky charizmatické skutočnosti, ktoré Duch Svätý vzbudil vo svete“.

Charis je službou, nie vládou, povedal Svätý Otec a dodal: 

„Niekedy sa stane, že  v ľudských združeniach – laických či náboženských – je pokušenie hľadať osobný profit. Je tu ambícia nechať sa vidieť, viesť, získavať peniaze... Takto sem vstupuje korupcia. Toto nie. Ale služba, vždy služba. (...) Služba znamená darovať sa.“

Charis je v prospech jednoty, pretože zjednocuje „všetkých členov tej istej rodiny“. Má vydávať svedectvo o jednote v rozličnosti chariziem, ktoré Duch Svätý vzbudil za posledných 52 rokov.

Svätý Otec ocenil skutočnosť, že medzi 18 členmi Medzinárodnej služby jednoty Charisu, ktorých vymenovalo dikastérium, je aj zástupkyňa mladých a že Charis má práva zverejniť tzv. Dokumenty z Malines od kardinála Léon-Josepha Suenensa, niekdajšieho arcibiskupa Malines-Bruxelles, ktorý na želanie sv. Pavla VI. a sv. Jána Pavla II. dlhé roky stál po boku Katolíckej charizmatickej obnovy.

Krst v Duchu Svätom, jednota Kristovho tela a služba chudobným

Čo očakáva pápež a Cirkev od tejto novej služby s názvom Charis i od celej Charizmatickej obnovy? Pápež to vysvetlil nasledovne:

„Aby sa delila o krst v Duchu Svätom so všetkými v Cirkvi. Je to milosť, ktorú ste prijali. Deľte sa o ňu! Nenechávajte si ju len pre seba!

Aby slúžila jednote Kristovho tela, ktorým je Cirkev, spoločenstvo veriacich v Ježišovi Kristovi, Pánovi. Toto je veľmi dôležité, pretože Duch Svätý je ten, kto vytvára jednotu v Cirkvi, no je tiež aj tým, kto vytvára rôznorodosť. (...) Ako hovorí sv. Bazil? «Duch Svätý je harmónia». (...)

Aby slúžila chudobným, tým najnúdznejším vo všetkých potrebách, telesných i duchovných. (...)

Pozrite, ako sa milujú

Tieto tri veci: krst v Duchu Svätom, jednota Kristovho tela a služba chudobným, sú svedectvom nevyhnutným k evanjelizácii sveta, ku ktorej sme povolaní všetci vďaka krstu. Evanjelizácia, ktorá nie je prozelytizmom, ale v princípe svedectvom. Svedectvom lásky: „Pozrite, ako sa milujú“ – toto priťahovalo pozornosť tých, ktorí stretávali prvých kresťanov. „Pozrite, ako sa milujú“.

Niekedy sa o mnohých komunitách dá povedať: „Pozrite, ako sa ohovárajú!“ – a toto nie je Duch Svätý. Ale: Pozrite, ako sa milujú“. Evanjelizácia znamená milovať. Deliť sa o lásku Boha ku každému človeku. Môžeme vytvárať orgány pre evanjelizáciu, môžeme robiť dôsledne premyslené a študované programy. Ak tu však nie je láska, ak tu nie je spoločenstvo, neslúži to nanič! „Pozrite, ako sa milujú“.

Modlitba za pokoj pre Palestínu a Izrael

Na záver Svätý Otec vyzval tisícky prítomných ku chvíli ticha na spoločný 

modlitbový úmysel iniciatívy „Minúta za pokoj“ pre Palestínu a Izrael pri dnešnom 5. výročí historického stretnutia prezidentov oboch krajín na pôde Vatikánu. Pri poďakovaní za toto gesto pápež so žartom poznamenal ako znak ocenenia, že pre komunitu charizmatickej obnovy je takéto ticho gestom takmer heroickým, za čo zožal potlesk.

Charis bol zriadený 8. decembra 2018 Dikastériom pre laikov, rodinu a život, na ktorého čele je ako prefekt kardinál Kevin Joseph Farrell. Moderátorom Charisu je Belgičan Jean-Luc Moens z komunity Emanuel, ženatý laik a otec rodiny, profesiou matematik.

Prvým cirkevným asistentom Charisu je z vôle Svätého Otca P. Raniero Cantalamessa OFM Cap. Známy kazateľ Pápežského domu sa v Aule Pavla VI. prihovoril dnes dopoludnia, ešte pred príchodom pápeža Františka. Vo svojom príhovore s názvom: „Katolícka charizmatická obnova, prúd milosti pre celú Cirkev“, sa zameral na objasnenie podstaty kľúčových slov „obnova“ a  prívlastku „charizmatická“.

Celý záznam stretnutia s pápežom Františkom
08 júna 2019, 16:26