Hľadaj

V roku 2020 plánuje pápež František navštíviť Irak

Pápež František vyjadril svoj úmysel navštíviť Irak, a to konkrétne v budúcom roku 2020. Pri stretnutí s predstaviteľmi organizácie ROACO na podporu východných cirkví v pondelok 10. júna vo Vatikáne Svätý Otec zároveň ostro odsúdil pokrytectvo tých, ktorí na jednej strane hovoria o mieri, a na druhej strane predávajú zbrane, čím živia vojenské konflikty.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

V úvodný deň 92. plenárneho zasadnutia ROACO (Riunione Opere Aiuto Chiese Orientali) prijal jeho účastníkov pápež František. Povzbudil úsilie správcov diel fungujúcich v spojení s Kongregáciou pre východné cirkvi, aby „bolo vypočuté volanie tých, ktorí v týchto rokoch boli okradnutí o nádej“. Medzi stovkou prítomných boli aj prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kard. Leonardo Sandri a sekretár kongregácie arcibiskup Cyril Vasiľ SJ.

Volanie k nebu zo Sýrie, Iraku, Ukrajiny...

Pomoc východným cirkvám v ich núdzi sa týka najmä Blízkeho východu, ale aj iných regiónov. Svätý Otec okrem iných krajín osobitne spomenul Sýriu a Irak:

„Myslím so zármutkom opätovne na drámu Sýrie a na husté mraky nad ňou, ktoré sa zdajú hustnúť v niektorých oblastiach, ktoré sú ešte nestabilné a kde riziko ešte väčšej humanitárnej krízy zostáva vysoké. Tí, ktorí nemajú jedlo, tí, čo nemajú lekársku starostlivosť, čo nemajú školu, siroty, ranení a vdovy pozdvihujú svoje hlasy do výšky.

Ak sú necitlivé srdcia ľudí,  nie je takým srdce Boha, ranené tou nenávisťou a násilím, aké sa dokážu rozpútať medzi jeho tvormi, a je vždy schopný pohnutia a schopný ujať sa ich s nehou a silou otca, ktorý chráni a vedie. Ale neraz myslím aj na Boží hnev, ktorý sa rozpúta proti zodpovedným krajín, ktorí hovoria o mieri a predávajú zbrane pre vedenie týchto vojen. Toto je pokrytectvo a hriech.

Naliehavé myšlienky ma sprevádzajú, keď myslím na Irak – kam mám vôľu ísť v budúcom roku –, aby dokázal pozerať smerom vpred vďaka pokojnej a zdieľanej participácii na budovaní spoločného dobra zo strany všetkých – i náboženských – zložiek spoločnosti, a neupadol do napätí, ktoré pochádzajú zo stále neutíchnutých konfliktov regionálnych mocností.

A nezabúdam na Ukrajinu, aby dokázalo nájsť pokoj jej obyvateľstvo, ktorého rany spôsobené konfliktom som sa snažil utíšiť charitatívnou iniciatívou, ku ktorej prispeli mnohé cirkevné zložky.“

Pokrytectvo a hriech predavačov zbraní

„Kričia ľudia na úteku, natlačení na lodiach, hľadajúci nádej, nevediac, ktoré prístavy ich budú môcť prijať v Európe, ktorá však otvára prístavy lodiam, na ktoré majú naložiť sofistikované a nákladné zbrane, schopné spôsobiť ničenie, nešetriace ani deti. Toto je to pokrytectvo, o ktorom som hovoril. Tu si uvedomujeme, že volanie Ábela vystupuje až k Bohu, ako sme to pripomenuli práve pred rokom v Bari, pri spoločnej modlitbe za Blízky východ.“

Okrem týchto alarmujúcich slov Svätý Otec vyjadril aj potešenie nad novou nádejou pre mladých ľudí v Etiópii a Eritrei po utíšení napätia medzi oboma krajinami. S nádejou poukázal na ducha bratského spolunažívania s úctou voči každému, vyjadreného v dokumente z Abú Zabí, v čom zohrávajú významnú úlohu vzdelávacie inštitúcie najmä v Libanone, ale aj v ďalších krajinách celého Blízkeho východu.  Pápež spomenul aj podporu druhej fázy obnovy Baziliky Svätého hrobu v Jeruzaleme. 

Radosť irackého biskupa zo správy o pápežovej návšteve

Radosť nad slovami Svätého Otca, ktorými potvrdil svoj zámer navštíviť v roku 2020 Irak, vyjadril Mons. Shlemon Warduni, pomocný biskup Baghdadu:

„Je to správa plná radosti a lásky. Ukazuje skutočne tú dobrotu, láskavosť pápeža, ktorý nechce opustiť nikoho, zvlášť tých, čo sú v ťažkostiach, ale ich chce povzbudiť, popchnúť ich, aby vykročili vpred bez strachu a celým srdcom. Z tohto dôvodu sme očakávali túto správu au dlhý čas, nie iba kresťania, ale všetci obyvatelia Iraku. A všetci sme si kládli otázku: Nepríde sem pápež? Je to teda krásna správa, správa, ktorá dodáva odvahu umožňujúcu pokračovať, spolu  s pápežom, v láske ku všetkým týmto ľuďom s radosťou a pokojom. Všetky pápežove návštevy sú skutočne prameňom radosti a pokoja.“

10 júna 2019, 19:40