Hľadaj

Vatican News
2019.06.21 Scholas Occurentes bullismo 2019.06.21 Scholas Occurentes bullismo 

Prevencia internetového šikanovania dostala podporu od pápeža

Pri príležitosti on-line konferencie o šikanovaní a kyberšikanovaní organizovanej v piatok 21. júna 2019 pápežskou nadáciou Školy dialógu (Scholas Occurentes) v jej sídle v Ríme, pápež František cez videoposolstvo v španielčine vyzval mladých, aby sa stotožnili s cestou dialógu a reflexie.

Do on-line konferencie pod anglickým názvom  #StopCyberbullyingDay / 24h Scholas Talks sa zapojili príspevkami okrem mladých aj zástupcovia príslušných inštitúcií, odborníci a partneri iniciatívy. Ako výsledok konferencie vyšla prvá správa o kyberšikanovaní a bola podpísaná dohoda medzi pápežskou nadáciou Scholas Occurentes a talianskym Ministerstvom vzdelávania, univerzít a výskumu.

Svätý Otec si je dobre vedomý závažnosti a rozsahu fenoménu šikanovania, ktorý ho znepokojuje. Podľa jeho slov, „človek môže byť nad niekým iba  v prípade, že mu podáva ruku, aby mu pomohol vstať“. Vo vyjadrovaní agresie a šikanovania vidí pápež samo-kompenzáciu, nedostatok identity útočníkov, nie aby umenšovali, ale aby sa cítili väčší. A nie je na to liek v lekárni. Preto pápež František vo svojom videoposolstve v rodnej španielčine pripomína:

Jediný spôsob je deliť sa navzájom, žiť spolu, hovoriť, počúvať druhého, venovať si čas, aby sme spolu kráčali spolu, dávať si nejaký čas, pretože práve čas je to, čo vytvára vzťah. Nebojte sa viesť dialóg: každý z nás má čo dať druhému. Každý z nás má niečo dobré pre druhého, každý z nás potrebuje prijať niečo dobré od druhého.

Dialóg, ktorý nás robí rovnocennými nie v identite - sme rozdielne identity - nás robí rovnocennými na ceste. Sme všetci rovnako chodcami, každý z nás kráča, každý je odlišný, ale všetci sme v harmónii.

Vyhláste boj proti šikanovaniu, pretože znižuje dôstojnosť a vsaďte na dialóg, vsaďte na kráčanie spolu,  vsaďte na trpezlivosť, aby ste sa navzájom počúvali. Potom sa dostaví mocný pokoj, a tento mocný pokoj spôsobí, že objavíte svoju dôstojnosť, vlastnú dôstojnosť. Boh nech vám žehná a choďte do toho, nebojte sa dialógu, stojí to za to.“

-mh-

Videoposolstvo pápeža Františka pre on-line konferenciu Scholas Occurentes
24 júna 2019, 13:56