Hľadaj

2019.06.06 Personale Poste Vaticane e Servizio Telefoni della Direzione delle Telecomunicazioni 2019.06.06 Personale Poste Vaticane e Servizio Telefoni della Direzione delle Telecomunicazioni 

Pápež sa poďakoval, že môže telefonovať s prezidentmi i bežnými ľuďmi

Pápež František, ktorý rád prekvapí veriacich prostredníctvom listu či telefonátu, vyjadril svoje uznanie i vďaku vatikánskym poštárom i telefonistom za ich prácu. Zamestnancov vatikánskej poštovej a telefonickej služby spolu s ich rodinami prijal na osobitnej audiencii vo štvrtok 6. júna.

Pri stretnutí s 200-člennou skupinou v Klementínskej sále Svätý Otec zdôraznil veľkú dôležitosť spomínaných služieb, ktorá pápežom pomáha napríklad aj pri ich častej komunikácii s prezidentmi krajín:

„Pápeži vždy pripisovali veľkú dôležitosť komunikácii s hlavami štátov, s komunitami a jednotlivými veriacimi rozličných národov využívaním prostriedkov, ktoré ponúkala technika. V posledných desaťročiach prizvali k spolupráci v tomto tak významnom sektore dve zaslúžilé rehoľné rodiny: Synov Božej prozreteľnosti (orioníni - Figli della Divina Provvidenza) a Spoločnosť Svätého Pavla (paulíni). Týmto dvom inštitútom smeruje moje živé uznanie za ich veľkodušnosť a vernosť.“

Pošta i telefón zároveň slúžia aj vzájomnej komunikácii medzi pápežom a veriacimi, ktorá nepozná hranice či vzdialenosti, vysvetlil Svätý Otec:

„Prostredníctvom vášho vzácneho diela sa každý deň početné osoby „dostanú“ k pápežovi a on sa aj prostredníctvom svojich spolupracovníkov „dostane“ k mnohým ľuďom. Táto vzájomná komunikačná výmena nepozná vzdialenosti; odpovedá na vrodenú potrebu jednotlivcov vytvárať medziľudské kontakty; a predovšetkým vstupuje do všetkých domácností, slúžiac bohatým i chudobným. V tomto zmysle rád pripomínam jeden latinský nápis vyrytý na poštovej schránke Pápežského štátu: «Diviti et inopi, ultro citroque, meandum», čo znamená: „Mám sa dostať všade, k boháčovi i k chudobnému.“

-zk-

07 júna 2019, 11:05