Hľadaj

Vatican News
2019.06.15 Capitolo Generale Ordine Santissima Trinita' e degli Schiavi Trinitari 2019.06.15 Capitolo Generale Ordine Santissima Trinita' e degli Schiavi Trinitari  (Vatican Media)

Mladí ľudia nie sú stratení, len potrebujú pomoc – povzbudenia pápeža Rádu trinitárov

Téme pastorácie mladých a povolaní sa venoval Svätý Otec v sobotu 15. júna pri stretnutí s účastníkmi generálnej kapituly trinitárov. Je to úloha náročná, ale veľmi zmysluplná, pred ktorou rozhodne neslobodno rezignovať, zdôraznil pápež František so slovami, že „aj dnes sú tu mladí, ktorí vášnivo hľadajú plný zmysel vlastného života; mladí, ktorí sú schopní bezvýhradného nasadenia pre veľké veci.“

Zuzana Klimanová - Vatikán

Trinitárov, plným menom „Rád Najsvätejšej Trojice a zajatcov“ (Ordo Sanctissimae Trinitatis et captivorum) založil v roku 1198 sv. Ján z Mathy. Na súčasnej generálnej kapitule sa zúčastňuje okolo 70 zástupcov. Svätý Otec sa v príhovore k nim zameral na tému, ktorú si sami zvolili: 

„Téma vašej kapituly sa točí okolo pastorácie mladých a povolaní. Je to téma životne dôležitá pre Cirkev, ako to ukázala i nedávna Synoda biskupov venovaná mladým, a je istotne aj veľmi dôležitá pre váš rád.“

V pastorácii mladých nie je ľahké správne sa sústrediť na cieľ, skonštatoval pápež. Ako prvý orientačný bod uviedol, že práca s povolaniami nie je prozelytizmom. Ďalej pokračoval:

„Vy sami v pracovnom dokumente kapituly uznávate, že máte ťažkosti s jazykom i metódou pri komunikácii so svetom mladých. Správne cítite potrebu osobitnej formácie pre pastoráciu sprevádzania a rozlišovania. Na druhej strane, kultúra veľkého prázdna vyvolaná myšlienkovým prúdom „ochabnutia“ (pensiero debole) a relativizmom, ktoré pozývajú k životu ako „skladačke“ (alla carta), kultúra fragmentácie, kde veľké témy stratili význam a imanentizmus, v ktorom žijú uzavretí mnohí mladí, by nás mohli viesť k zmýšľaniu, že u nových generácií nie je miesto pre povolanie založené na viere. Avšak robiť takýto uzáver by bolo závažnou chybou.

Totiž, aj dnes sú tu mladí, ktorí vášnivo hľadajú plný zmysel vlastného života; mladí, ktorí sú schopní bezvýhradného nasadenia pre veľké veci; mladí, ktorí zanietene milujú Ježiša a ktorí prejavujú veľký súcit s ľudstvom. Sú tu mladí, ktorí možno nehovoria o význame a zmysle života, no na čo myslia, keď s úzkosťou hľadajú šťastie, lásku, úspech či osobné uplatnenie? Toto všetko je prítomné v ašpiráciách našich mladých, ktoré potrebujú byť usporiadané, tak ako to urobil Stvoriteľ na počiatku čias, prechodom od chaosu k poriadku kozmu (porov. Gn 1,1-31).

Práve sem môžete a máte vstúpiť aj vy, aby ste mladým pomohli zharmonizovať ich ašpirácie, uviesť ich do poriadku. Nezabúdajúc na to, že oni oprávnene žiadajú, aby sme im v tomto všetkom dali možnosť istého protagonizmu. Mladí neznesú prostredie, v ktorom nenachádzajú svoj priestor a kde neprijímajú stimuly.“

Pri pastorácii mladých je potrebné pamätať na tri veci, upozornil pápež: Mladí potrebujú blízkosť a sprevádzanie, podobne, ako bol Ježiš prítomný v živote Emauzských učeníkov.

Po druhé, dôležité je vychádzať za mladými, aj keď sú vzdialení. Treba ísť v ústrety i tým, ktorí sa vzdialili a prijímať takých, akí sú. Načúvať im, viesť dialóg a spolu s nimi rozlišovať, a to aj vtedy, keď to stojí únavu.

A do tretice, mladých treba viesť ku svätosti, zdôraznil Svätý Otec a dodal:  „Toto je motivácia, sila celého nášho rehoľného života i našich aktivít s mladými – viesť ich k Bohu“.

15 júna 2019, 15:01