Hľadaj

Vatican News

Venujme pozornosť obetavým kňazom – modlitbová výzva Svätého Otca na jún

V mesiaci jún vyzýva Svätý Otec František v rámci Apoštolátu modlitby k pozornosti voči kňazom, ktorí obetavo pracujú vo farnostiach a uprostred spoločenstiev veriacich. Poukazuje na ich príklady svätosti a každodenného pripodobnenia sa Ježišovi, ktoré zvyčajne vzbudia menej verejnej pozornosti než rôzne negatívne správy.

Vo svojom júnovom videu pápež František pozýva veriacich k modlitbe týmito slovami:

„Chcem vás poprosiť, aby ste venovali pohľad kňazom, ktorí pracujú 

v našich komunitách. Nie všetci sú dokonalí, ale mnohí dávajú zo seba aj to posledné, obetujúc sa s poníženosťou a radosťou. Sú to kňazi blízki ľuďom, s ochotou tvrdo pracovať pre všetkých. Buďme vďační za ich príklad a svedectvo.  Modlime sa za kňazov, aby sa so skromnosťou a pokorou svojho života aktívne nasadzovali v solidárnosti najmä voči tým najchudobnejším.“

Medzinárodný riaditeľ Apoštolátu modlitby - Svetovej modlitbovej siete pápeža - francúzsky jezuita Frédéric Fornos publikuje videá Svätého Otca vždy pred prvým piatkom mesiaca. Pri zverejnení júnového videa páter Fornos pripomína aj nasledujúcu myšlienku pápeža Františka, ešte z čias, keď bol arcibiskupom v Buenos Aires. Je adresovaná samotným kňazom a zasväteným:

„Modlím sa? Modlíme sa my, ktorí sme kňazmi a zasvätenými osobami? Modlíme sa dostatočne, keď sa to žiada? ... Keď sa modlíme, vtedy bojujeme za náš ľud“ (29. júla 2007).

-jb-

06 júna 2019, 16:52