Hľadaj

Vatican News
2019.05.27 Visita del Santo Padre alla Pontificia Accademia delle Scienze, per l'evento "Discussion on Sustainable Developments Goals" 2019.05.27 Visita del Santo Padre alla Pontificia Accademia delle Scienze, per l'evento "Discussion on Sustainable Developments Goals" 

Vo Vatikáne sa stretli ministri financií v diskusii o klimatických zmenách

Stále chybne počítame ako profit to, čo ohrozuje naše vlastné prežitie, upozornil pápež František vo svojom príhovore na stretnutí ministrov financií viacerých krajín sveta, ktorí sa zišli v pondelok 27. mája vo Vatikáne na pôde Pápežskej akadémie vied.

Stretnutie o klimatických zmenách s názvom: „Climate Change and New Evidence from Science, Engineering, and Policy“ zorganizovala Pápežská akadémia vied. Diskusia mala na zreteli otázky udržateľného rozvoja a blížiace sa stretnutie COP 29, ktoré bude v decembri 2019 v Čile.

Medzi rečníkmi boli minister financií Čile Felipe Larraín či súčasná predsedníčka Generálneho zhromaždenia OSN, ekvádorská politička Maria Fernanda Espinosová či Jeffrey Sachs z Columbia University.

Pápež František, ktorý prišiel do zasadacej sály v pondelok v popoludňajších hodinách, pripomenul účastníkom konferencie aj Ježišove slová z evanjelia: «Čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!» (Mt 8,36). 

Svätý Otec prítomným ministrom kládol na srdce ich zodpovednosť podporovať vo svojich krajinách dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja v duchu dohody COP 21 podpísanej v Paríži pred štyrmi rokmi. Skonštatoval, že zatiaľ nebadať dobré znamenia: investície do fosílnych palív vzrastajú, zatiaľ čo tie do čistej energie sa zmenšujú:

„Pokračujeme v kráčaní po starých cestách, pretože sme uväznení v našom chybnom účtovaní a v korupcii zištných záujmov. Aj naďalej považujeme a počítame ako profit to, čo ohrozuje naše vlastné prežitie.“

Nedávno bola v atmosfére zaznamenaná doteraz vôbec najvyššia úroveň oxidu uhličitého, ktorý je jednou z hlavných príčin globálneho otepľovania, zdôraznil Svätý Otec. Účastníkom stretnutia prízvukoval dosiahnutie piatich cieľov: oceňovať to, čo je podstatné a nie povrchné, nepodporovať v jednotlivých krajinách činnosti, ktoré majú za následok ničenie planéty, skoncovať so závislosťou na fosílnych palivách, otvoriť sa novým „čistým“ druhom energie a predovšetkým venovať pozornosť ľudským potrebám, podporovať ľudskú dôstojnosť, pomáhať chudobným, a oslobodiť sa od „modlárstva peňazí, ktoré vytvára toľko utrpenia“.

„Vy ste zodpovední za financie vašich krajín, držíte účtovné knihy vašich vlád. Na prvom mieste však musíme uznať „hlavnú účtovnú knihu“ samotného života, ľudskej dôstojnosti, prežitia, pretože «čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil» (porov. Mk 8,36)? Áno, stojíme pred kalkulačnou záležitosťou, pred kalkulom na záchranu nášho sveta od ľahostajnosti a modlárstva peňazí“.

-zk-

28 mája 2019, 16:51