Hľadaj

Vatican News

Svätý Otec sa v máji modlí za Cirkev v Afrike, aby zjednocovala

V rámci Apoštolátu modlitby ako svojej celosvetovej modlitbovej siete pozýva Svätý Otec František v mesiaci máj k modlitbe zvlášť za Cirkev v Afrike. Jeho úmyslom je, aby boli veriaci v Afrike evanjeliovým kvasom a prispievali k jednote medzi rozličnými národmi, pre nádej celého kontinentu.

Úmysel Apoštolátu modlitby na máj 2019

„Za Cirkev v Afrike, aby sa prostredníctvom života vlastných veriacich stala zdrojom jednoty medzi jej národmi a znakom nádeje pre tento svetadiel.“

Vo videoposolstve Apoštolátu modlitby, publikovanom ako zvyčajne pred prvým piatkom v mesiaci, pápež František hovorí:

„Rozdelenia etnického, jazykového a kmeňového charakteru v Afrike sa dajú prekonávať podporovaním jednoty v rozličnosti. Chcel by som poďakovať rehoľníkom, kňazom, laikom a misionárom za ich prácu pre dialóg a zmierenie medzi rôznymi sektormi africkej spoločnosti. Modlime sa tento mesiac, aby Cirkev v Afrike bola skrze úsilie svojich členov kvasom jednoty medzi národmi, znamením nádeje pre tento kontinent.”

Úmysel slovenských biskupov na mesiac máj je spojený so sv. Jozefom robotníkom:

Aby pracujúci na príhovor svätého Jozefa dokázali aj svoju prácu premeniť na službu Bohu, boli za prácu vďační a nadobudnuté prostriedky správne využívali.”

02 mája 2019, 13:37