Hľadaj

Vatican News
Pápež František pri generálnej audiencii s pútnikmi v stredu 29. mája Pápež František pri generálnej audiencii s pútnikmi v stredu 29. mája  (Vatican Media)

Pápež začal nový cyklus katechéz o Skutkoch apoštolov

Pápež František v stredu 29. mája pri generálnej audiencii začal nový cyklus katechéz o Skutkoch apoštolov. Prvej z nich dal názov: „Ukázal sa im živý a prikázal im očakávať naplnenie Otcovho prisľúbenia“.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Na dnešnej audiencii nechýbalo niekoľko desiatok pútnikov z rôznych častí Slovenska. Prítomní boli aj národní riaditelia Pápežských misijných diel z celého sveta, ktorí majú v týchto dňoch v Ríme výročné generálne zhromaždenie.

Skutky apoštolov – biblická kniha napísaná evanjelistom Lukášom hovorí o šírení Evanjelia vo svete a poukazuje na spätosť medzi Božím slovom s Duchom Svätým, ktorý slovu dáva účinnosť a silu, robí ho semenom života a svätosti, dokáže ním „roznietiť ľudské srdcia“ a odstrániť „múry rozdelenia“.

S dôverou očakávať naplnenie Otcovho prisľúbenia

Ako vysvetlil Svätý Otec, Skutky apoštolov nasledujú v Biblii po Evanjeliách. Hovoria o živote Cirkvi po vzkriesení a nanebovstúpení Krista, ktorý ako Zmŕtvychvstalý Cirkvi „vlieva prekypujúcu hojnosť života“. Ježiš učeníkov vyzýva „s dôverou očakávať naplnenie Otcovho prisľúbenia: «Budete pokrstení Duchom Svätým» (Sk 1, 5).

„Krst v Duchu Svätom je skúsenosť, ktorá nám umožňuje vstúpiť do osobného spoločenstva s Bohom a zúčastniť sa na jeho univerzálnej spásonosnej vôli, získavajúc dar parézie, odvahy, čiže schopnosti vysloviť slovo tak, „ako Božie deti “, nielen ako ľudia, ale ako Božie deti: slovo jasné, slobodné, účinné, plné lásky ku Kristovi a k bratom.“

Byť zjednotení vo vytrvalej modlitbe

Ako pripomenul pápež, Boh nám všetko dáva „nezištne a v správnom čase“, od učeníkov nechce, aby si misiu vymýšľali samy, ale aby vo vytrvalej modlitbe očakávali dar Ducha, ktorý hýbe srdcami k misionárskemu dosvedčovaniu. Apoštoli toto očakávanie prežívali zjednotení vo vytrvalej modlitbe, zdôraznil pápež.

„Naozaj, prostredníctvom modlitby sa prekonáva osamelosť, pokušenie, podozrenie a srdce sa otvára spoločenstvu. Prítomnosť žien a Márie, Ježišovej matky, túto skúsenosť zosilňuje: ony sa ako prvé od Učiteľa naučili svedčiť o vernosti lásky a o sile spoločenstva, ktorá víťazí nad každým strachom.“

Svätý Otec veriacich vyzval:

„Poprosme aj my Pána o trpezlivosť očakávať jeho kroky, aby sme my sami nechceli „vymýšľať“ jeho dielo, a aby sme zotrvali poddajní v modlitbe, vzývajúc Ducha Svätého a kultivujúc umenie cirkevnej jednoty.“

-zk-

29 mája 2019, 16:54