Hľadaj

Vatican News
2019.05.17 Capitolo Generale Missioni Africane 2019.05.17 Capitolo Generale Missioni Africane  (Vatican Media)

Pápež prijal Spoločnosť afrických misií, ktorej misionára uniesli v Nigeri

Svätý Otec dnes prijal členov Spoločnosti afrických misií pri príležitosti ich generálneho zhromaždenia, ktoré sa koná v Ríme. Ocenil ich misionársku angažovanosť a povzbudil ich k vydávaniu svedectva o Kristovi aj prostredníctvom vzájomnej bratskej lásky.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Členmi spoločnosti sú misionári pôsobiaci predovšetkým v Afrike, kde sa venujú vidieckemu obyvateľstvu v odľahlých oblastiach, kde sú kresťanské komunity ešte slabé či neprítomné. Pôsobia však i v iných krajinách Európy, Ázie a Ameriky, venujú sa aj migrantom z Afriky.

Zakladateľmi misionárskej spoločnosti sú dvaja Francúzi: Boží služobník biskup Melchior de Marion Brésillac (1813-1859) a jeho spolupracovník a nástupca kňaz Augustin Planque, ktorý neskôr v roku 1876 založil aj kongregáciu Misijných sestier Panny Márie od apoštolov. Kňazi, rehoľné sestry a pridružení laici tvoria jednu duchovnú rodinu. Práve na toto duchovné puto a rodinný charakter sa Spoločnosť afrických misií sústredila pri generálnom zhromaždení v tomto roku.

Pri audiencii Svätý Otec poďakoval členom inštitútu za ich odvážneho misionárskeho ducha a ubezpečil ich o tom, že Svätá stolica venuje pozornosť prípadu ich kňaza Pierluigiho 

 Maccalliho, ktorého pred niekoľkými mesiacmi uniesli v Nigeri a ešte stále nebol prepustený.

Pápež František misionárov vyzval slúžiť kultúre dialógu a stretnutia a budovať bratstvo medzi ľuďmi:

„Povzbudzujem vás, aby ste vytrvali vo vašom úsilí, v úzkej spolupráci s členmi ďalších náboženstiev a inštitúcií v službe deťom a tých najzraniteľnejších osôb, obetí vojen, chorôb a obchodovania s ľuďmi. Pretože voľba tých najposlednejších, tých, ktorých spoločnosť odmieta a odsúva nabok, je znamením, ktoré konkrétne zjavuje prítomnosť a starostlivosť milosrdného Krista.“

Misionárov Svätý Otec vyzval k neustálemu obnovovaniu svojho osobného vzťahu s Kristom prostredníctvom sviatostí, Božieho slova a služby bratom i k pestovaniu kontemplatívneho ducha, aby potom mohli lepšie evanjelizovať druhých. „Pretože prvou motiváciou pre evanjelizáciu je Ježišova láska, ktorú sme prijali, skúsenosť toho, že nás spasil, ktorá nás podnecuje milovať ho čoraz viac“, pripomenul pápež citujúc svoju apoštolskú exhortáciu Evangelii gaudium (č. 264).

Dôležitým prostriedkom evanjelizácie je však aj vzájomná bratská láska medzi členmi inštitútu, zdôraznil Petrov nástupca:

„Verní vašim koreňom, ste povolaní ako rodina svedčiť o zmŕtvychvstalom Kristovi prostredníctvom lásky, ktorá vás vzájomne spája a so žiarivou radosťou autentického bratského života.“

17 mája 2019, 13:02