Hľadaj

Vatican News

Pápež vyzval k potlesku na počesť prvej blahoslavenej laičky Opus Dei

Pri poludňajšom stretnutí s veriacimi v nedeľu 19. mája pápež František pripomenul novú blahoslavenú Guadalupe Ortizovú, laičku Opus Dei, ktorá bola v predchádzajúci deň blahorečená v jej rodisku Madride. Obradu predsedal kard. Angelo Becciu, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.

Prítomných na Námestí sv. Petra pápež vyzval k aplauzu na počesť novej blahoslavenej. Prvú blahoslavenú laičku Opus Dei charakterizoval týmito slovami: „Slúžila s radosťou bratom a sestrám spájajúc vyučovanie s ohlasovaním Evanjelia. Jej svedectvo je príkladom pre kresťanské ženy angažované v sociálnej oblasti a vo vedeckom výskume.“

Guadalupe Ortiz de Landázuri prežila časť detstva v Maroku. Jej otec, 

ktorý slúžil ako vojenský dôstojník, bol neskôr počas španielskej občianskej vojny zatknutý a v hromadnom procese popravený. Guadalupe vyštudovala chémiu a venovala sa akademickej činnosti. Ako 27-ročná sa v roku 1944 dostala do kontaktu so sv. Josemariom Escrivá a neskôr sa rozhodla pre život v plnom zasvätení Bohu v rámci vykonávania civilného povolania. V úzkej spolupráci so zakladateľom Opus Dei pracovala na dielach prelatúry v Mexiku, v Ríme a neskôr, keď bola nútená podrobiť sa operáciám srdca, pokračovala v rodnom Španielsku. Zomrela v Pamplone 16. júla 1975 vo veku 58 rokov.

Svätý Otec z okna Apoštolského paláca pozdravil okrem skupín z niekoľkých talianskych miest aj pútnikov z Mexika, Kalifornie, Haiti, zo Španielska a Portugalska, ako aj skupinu poľských skautov, ktorí prišli spolu s vojenským ordinárom pri 75. výročí bitky na Monte Cassino.

-jb-

19 mája 2019, 20:01