Hľadaj

Vatican News
Svätý Otec 23. mája 2019 vo Vatikáne prijal poverovacie listiny z rúk 9 nových veľvyslancov Svätý Otec 23. mája 2019 vo Vatikáne prijal poverovacie listiny z rúk 9 nových veľvyslancov  (Vatican Media)

Bratstvo a solidarita – povzbudenia pápeža deviatim novým veľvyslancom

Vo štvrtok 23. mája Svätý Otec prijal na osobitnej audiencii vo Vatikáne deväť nových veľvyslancov z Thajska, Nórska, Nového Zélandu, Sierry Leone, Guiney, Guiney-Bissau, Luxemburska, Mozambiku a Etiópie.

Miroslava Holubíková - Vatikán

V Klementínskej sále vo Vatikáne pápež František prijal poverovacie listiny z rúk ôsmich mužov a jednej ženy, ktorí ako diplomati začínajú svoju misiu pri Svätej stolici. Pri tejto príležitosti v príhovore poukázal na hodnoty, ktoré umožňujú pokojné spolunažívanie pre spoločné dobro.

Ochrana zraniteľných, pozornosť k chudobným, zodpovednosť

„Využijúc túto príležitosť na začiatku vašej misie na uznanie rozmanitých pozitívnych príspevkov, ktoré vaše národy prinášajú pre spoločné dobro sveta, dovoľte mi poukázať na vysokú zodpovednosť, ktorú spolu nesieme pri ochrane tých najzraniteľnejších z našich bratov a sestier. Naliehavá potreba byť pozorní voči najchudobnejším z našich spoluobčanov je jasnou povinnosťou, ktorá nachádza výrečné vyjadrenie, keď sa pri rešpektovaní legitímnej rozmanitosti zjednocujeme v podpore ich integrálneho ľudského rozvoja. Táto jednota má konkrétne meno: bratstvo!“

Bratstvo, solidarita, priateľstvo

„Keďže musíme čeliť stále zložitejším globálnym výzvam, je správne podčiarknuť dôležitosť bratstva, aby sa spoločne zasadili o to, že rovnosť a pokojné spolunažívanie nebude čisto len sociopolitickou stratégiou, ale príkladom solidarity, ktorá ide viac do hĺbky, vzhľadom na vzájomnú túžbu dosiahnuť spoločný cieľ. Takéto bratstvo navyše možno pozorovať vo všeobecnej túžbe po priateľstve medzi ľuďmi, komunitami a národmi, hoci nikdy sa nemôže považovať za zaručené raz a navždy.“

Riešenie konfliktov, zmierenie, kultúra spolunažívania

„Je veľmi povzbudivé byť svedkom úsilia vynakladaného v medzinárodnom spoločenstve na prekonávanie situácií ozbrojeného konfliktu a vytváranie ciest pokoja, a vidieť, ako je bratský dialóg nevyhnutný na dosiahnutie tohto vzácneho cieľa. Je to naozaj tak, že dialóg, porozumenie, šírenie kultúry tolerancie, akceptácie iných a spolunažívania medzi ľuďmi by vo veľkej miere prispeli k zníženiu mnohých ekonomických, sociálnych, politických a ekologických problémov, ktoré držia v obliehaní veľkú časť ľudstva (porov. Dokument o ľudskom bratstve, Abú Zabí, 4. februára 2019).

Pápež František prítomných veľvyslancov uistil o spolupráci, ktorú nájdu v úradoch Svätej stolice. Uistil ich o svojej modlitbe ako za nich, tak aj za ich spoluobčanov vo vlasti.

23 mája 2019, 14:27