Hľadaj

Vatican News

Generálna audiencia: V najťažších chvíľach Boh bojuje spolu s nami

Nebeský Otec nie je pôvodcom zla, on sám nikoho nepokúša. Boh nás v čase najväčšej skúšky nenecháva samých – to sú myšlienky z katechézy Svätého Otca pri generálnej audiencii v stredu 1. mája na Námestí sv. Petra vo Vatikáne.

Miroslava Holubíková - Vatikán

Pri pokračovaní v cykle o modlitbe Otčenáš sa pápež František zameral na čas, kedy sa dostávame do pokušenia, a mnohokrát si myslíme, že nás Boh opustil. Ale opak je pravdou, zdôraznil Svätý Otec:

„Keď sa zlo objaví v živote človeka, (Boh) bojuje po jeho boku, aby mohol byť oslobodený. Boh vždy bojuje za nás, nie proti nám. Je Otec! V tomto zmysle sa modlíme Otčenáš.“

Vatikánske námestie pred Bazilikou sv. Petra bolo napriek chladnejšiemu počasiu zaplavené veriacimi z celého sveta, medzi ktorými nechýbali pútnici zo Slovenska, v zastúpení z niekoľkých farností, ako Rabča, Slovenská Ľupča, Dražovce pri Nitre a pútnická skupina od Levíc.

Svätý Otec pri pozdravoch jednotlivých skupín privítal aj členov rádu tzv. „minimov“ v súvislosti s výročím svätorečenia ich zakladateľa:

Dnes je päťstoročnica kanonizácie sv. Františka z Paoly, zakladateľa rádu minimov, patróna Kalábrie a talianskeho „ľudu mora“. Chcel by som povzbudiť jeho duchovné deti a všetkých, ktorí ho majú ako nebeského patróna, aby uviedli do praxe jeho posolstvo „nepretržitého obrátenia“, ktoré nám aj dnes hovorí o bezpodmienečnej láske k Bohu, bratom a stvoreniu.“

V dnešný 1. máj pápež František nezabudol pripomenúť sv. Jozefa:

„Osobitnú myšlienku venujem mladým, starým ľuďom, chorým a novomanželom. Dnes slávime spomienku svätého Jozefa robotníka, patróna univerzálnej Cirkvi. Osobnosť sv. Jozefa, pokorného robotníka z Nazareta, nech nás vždy nasmerúva ku Kristovi, podporuje obetavosť tých, čo konajú dobro a prihovára sa za tých, ktorí stratili prácu alebo ju nemôžu nájsť. Modlime sa osobitne za tých, ktorí nemajú prácu, čo je celosvetová tragédia tejto doby.“

Aktualizované: 3.5.2019, 10:02

01 mája 2019, 16:04