Hľadaj

Vatican News

Do Vatikánu zavítalo 500 Rómov z Talianska

Dnes do Vatikánu zavítalo približne 500 talianskych Rómov, aby sa spoločne modlili s pápežom Františkom a vypočuli si jeho povzbudenie. Modlitebné stretnutie sa konalo dopoludnia v Kráľovskej sále Apoštolského paláca, na tému inšpirovanú príbehom o emauzských učeníkoch z Evanjelia podľa Lukáša: „Priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi“. Svätý Otec Rómom vyjadril svoju blízkosť a v závere každého osobne pozdravil.

Zuzana Klimanová – Vatikán

Pápež pri tejto príležitosti vyzval povedať „nie“ označovaniu ľudí nálepkami prídavných mien či vytváraniu odstupu: „Prídavné mená sú jednou z vecí, ktorá vytvára odstup medzi mysľou a srdcom... A toto je problém dneška.“

Rómov Svätý Otec povzbudil k pestovaniu života modlitby a lásky k blížnemu a zdôraznil i škodlivosť zatrpknutosti, ktorá je pokušením v situáciách, keď zažívame diskrimináciu či nespravodlivosť. Tá však vedie k nenávisti a pomste, ktoré ničia.

„Prosím vás, majte veľké a široké srdce: žiadnu zášť. A kráčajte vpred s dôstojnosťou: s dôstojnosťou rodiny, dôstojnosťou práce, dôstojnosťou každodenného zarábania si na chlieb. A toto ťa bude viesť vpred: dôstojnosť modlitby. Vždy hľadieť vpred a keď príde zášť, nechaj to tak, veď dejiny neskôr vykonajú spravodlivosť. Pretože zášť dá všetkému ochorieť: nakazí srdce, hlavu, všetko urobí chorým. Urobí chorou rodinu a to nie je dobre, pretože zášť ťa vedie k pomste.“

Pápež reagoval aj na problém sociálnej diskriminácie: „Je to pravda, existujú občania druhej triedy, je to tak. Avšak skutočnými občanmi druhej triedy sú tí, čo skartujú ľudí... Cestou je naopak bratstvo.“

Rómov na stretnutí vo Vatikáne  sprevádzali predseda Konferencie biskupov Talianska kardinál Gualtiero Bassetti, prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kardinál Peter Turkson, vikár Rímskej diecézy Mons. Angelo De Donatis a ďalší, ktorí sa venujú pastoračnej starostlivosti v tejto oblasti.

Svedectvá rómskeho kňaza a skupiny matiek

Svätý Otec si v priebehu stretnutia vypočul dve svedectvá. S prvým sa predstavil 30-ročný rómsky kňaz don Cristian, pochádzajúci z oblasti Neapola. V kňazskej službe je tri roky. Hovoril najmä o svojich skúsenostiach zo seminára, kde ako Róm vzbudzoval mnoho prekvapenia a niekedy mu dávali najavo, že je odlišný. Viac než na odlišnosť by sa však mala pozornosť ľudí zamerať na jedinečnosť každého človeka, uviedol don Cristian a dodal: „Každý z nás je darom, každý z nás je bohatstvom, ak máme za vzor Ježiša Krista“.

Druhé svedectvo patrilo trojici rómskych matiek. Tie reprezentovali skupinu s názvom „Svet matiek“ pozostávajúcu zo žien žijúcich na perifériách Ríma a pochádzajúcich z rozličných kultúr a náboženstiev. Pravidelne sa stretávajú, aby sa navzájom povzbudili a podporili. Matky hovorili najmä o diskriminácii v spoločnosti, o odstupe ľudí a ťažkostiach v sociálnej oblasti. Spomenuli aj ich obavy v súvislosti so vzrastajúcimi prejavmi násilia a nenávisti v talianskej spoločnosti.

Rómov na stretnutí vo Vatikáne  sprevádzali predseda Konferencie biskupov Talianska kardinál Gualtiero Bassetti, prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kardinál Peter Turkson, vikár Rímskej diecézy Mons. Angelo De Donatis a ďalší, ktorí sa venujú pastoračnej starostlivosti v tejto oblasti.

Patrónmi Rómov sú blahoslavení mučeníci Zeferín a Emília

Pri stretnutí sa zhromaždenie modlilo aj k vôbec prvému blahoslavenému rómskemu mučeníkovi, katechétovi a členovi Františkánskeho svetského rádu Zefirínovi Giménezovi Mallovi (1861 – 1936), pôvodom zo Španielska: „aby na jeho príhovor boli zbúrané múry rozdelení a nenávisti a stali sme sa budovateľmi ľudstva obnoveného v spravodlivosti, bratstve a pokoji“. Liturgická spomienka bl. Zefirína sa slávi 4. mája.

Ďalšou blahoslavenou z radov Rómov, ktorá bola podobne ako Zefirín zavraždená počas Španielskej občianskej vojny, je Emília Fernandez Rodriguezová (1914-1939). Je prvou a zatiaľ jedinou blahoslavenou Rómkou. Medzinárodný deň Rómov sa každoročne slávi 8. apríla.

Okrem dopoludňajšej audiencie u Svätého Otca organizátori podujatia pripravili aj podvečerný program v Rómskej pútnickej svätyni, ktorá sa nachádza v areáli známeho mariánskeho pútnického miesta Divino Amore na južnom okraji Ríma.

09 mája 2019, 13:14