Hľadaj

Vatican News

V dome sv. Matky Terezy sa pápež modlil za pokračovanie jej charizmy

K hlavným cieľom návštevy pápeža Františka v Severnom Macedónsku v utorok 7. mája patrila pamiatka sv. Matky Terezy, ktorá sa narodila 26. augusta 1910 v Skopje. Jej meno v materinskej albánčine bolo Anjezë Gonxhe Bojaxhiu. K jej pamätnému domu v rodnom meste smerovali kroky pápeža hneď po oficiálnych stretnutiach s predstaviteľmi krajiny v Prezidentskom paláci.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Dnešný Pamätný dom Matky Terezy bol vybudovaný v roku 2008-2009 a je kombináciou európskej a indickej architektúry. Stojí na mieste niekdajšieho kostola zasväteného 

 Ježišovmu Srdcu, v ktorom bola deň po svojom narodení pokrstená. Kostol, do ktorého ako dievča prichádzala na modlitbu a bohoslužby, v roku 1963 zničilo zemetrasenie.    

Na prízemí Pamätného domu je múzeum s fotografiami a osobnými predmetmi svätice, na poschodí sa nachádza kaplnka s vitrážami. Súčasťou domu je aj premietacia sála, kde sa konajú kultúrne podujatia. Ročne ho navštívi okolo 100 tisíc ľudí.

Svätého Otca na mieste privítali sestry Misionárky lásky a sprevádzali ho k modernej soche Matky Terezy, kde položil kvety. Potom vystúpil do kaplnky, kde ho čakali predstavitelia náboženských komunít prítomných v krajine a tiež dvaja z príbuzných albánskej svätice. Päť horiacich sviec pri relikvii Matky Terezy reprezentovalo päť vierovyznaní prítomných.

Pápež najprv osobne pozdravil prítomných zástupcov Macedónskej pravoslávnej cirkvi, Islamskej náboženskej komunity, Evanjelickej metodistickej cirkvi a židovskej náboženskej obce a potom zotrval v tichej modlitbe. Na záver  predniesol nahlas modlitbu, v ktorej sa poďakoval Bohu za dar Matky Terezy a na jej príhovor vyprosoval pre Cirkev Božie dary v duchu jej charizmy a jej odkazu pre dnešok.

V nádvorí Pamätného domu sa pápež stretol so stovkou chudobných, ktorým sa venujú sestry Misionárky lásky. Pápež si vypočul svedectvo jedného z nich a požehnal aj základný kameň pre svätyňu Matky Terezy.

Krátke video z návštevy pápeža v dome sv. Matky Terezy

Modlitba pápeža Františka v pamätnom dome Matky Terezy v Skopje

Bože, Otče milosrdenstva a každého dobra, ďakujeme ti za dar života a charizmy sv. Matky Terezy. Vo svojej nesmiernej prozreteľnosti si ju povolal vydať svedectvo o tvojej láske medzi najchudobnejšími Indie a sveta. Ona vedela preukázať dobro tým najnúdznejším, pretože spoznala v každom mužovi a žene tvár tvojho Syna. Poslušná tvojmu Duchu, sa stala modliacim sa hlasom chudobných a všetkých, ktorí sú hladní a smädní po spravodlivosti. Vnímaním Ježišovho výkriku z kríža, „Žíznim“, Matka Tereza uhášala smäd Ježiša na kríži vykonávajúc skutky milosrdnej lásky.

Prosíme ťa, sv. Matka Tereza, matka chudobných, o tvoj zvláštny príhovor a tvoju pomoc, tu, v tvojom rodnom meste, kde bol tvoj domov. Tu si prijala dar znovuzrodenia vo sviatostiach uvádzajúcich do kresťanského života. Tu si počula prvé slová viery vo svojej rodine a v komunite veriacich. Tu si začala vidieť a poznávať ľudí v núdzi, chudobných a maličkých. Tu si sa naučila od svojich rodičov milovať núdznych a pomáhať im. Tu, v tichu kostola, si počula Ježišovo volanie nasledovať ho ako rehoľníčka v misiách.

Odtiaľto sa k tebe modlíme: prihováraj sa u Ježiša, aby sme tiež získali milosť byť bdelými a pozornými k výkriku chudobných, ľudí zbavených svojich práv, chorých, vytisnutých na okraj, tých posledných. Nech nám udelí milosť vidieť ho v očiach toho, kto na nás hľadí, pretože nás potrebuje. Nech nám daruje srdce, ktoré vie milovať Boha prítomného v každom mužovi a žene a ktoré ho vie rozpoznať v tých, ktorí podstupujú utrpenie a nespravodlivosť. Nech nám udelí milosť, aby sme boli aj my znamením lásky a nádeje v našej dobe, ktorá je svedkom toľkých núdznych, opustených, vysunutých na okraj a vysťahovalcov. Zabezpeč, aby naša láska nebola len slovami, ale bola účinnou a pravou, aby sme mohli vydávať dôveryhodné svedectvo Cirkvi, ktorá má povinnosť ohlasovať Evanjelium chudobným, oslobodenie väzňom, radosť trpiacim, milosť spásy všetkým.

Svätá Matka Tereza, oroduj za toto mesto, za tento ľud, za jeho Cirkev a za všetkých, ktorí chcú nasledovať Krista ako jeho učeníci, učeníci Dobrého Pastiera, konaním skutkov spravodlivosti, lásky, milosrdenstva, pokoja a služby, tak ako on, ktorý neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a daroval život mnohým, Kristus, náš Pán. Amen.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -mh, jb-

07 mája 2019, 16:29