Hľadaj

Vatican News

Veľkonočná generálna audiencia: Deľme sa s prijatým darom odpustenia

„Sme schopní odpúšťať druhým?“ Túto otázku položil Svätý Otec v katechéze pri generálnej audiencii, ktorá sa odohrávala v záplave jarných kvetov na Námestí sv. Petra v stredu 24. apríla.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Priestor lemovaný kolonádami zaplnili pútnici prežívajúci v Ríme dni Veľkonočnej oktávy. V 50-tisícovom zhromaždení boli badateľní najmä školáci z Milána v počte vyše 6000 a ďalšia vyše tisícka birmovancov z diecézy Treviso. Už v predošlý deň, keď spoločne s biskupom slávili svätú omšu vo Vatikánskej bazilike, dostali  od Svätého Otca v deň jeho menín ružence z olivového dreva vyrobené v Betleheme.

Veľký počet skupín prišiel na dnešnú audienciu aj z ďalších častí Talianska, z Nemecka a z viacerých slovanských krajín.

Prosme o milosť darovať iným odpustenie

V katechéze pápež František pokračoval v cykle o Modlitbe Pána. Tentoraz sa zameral na druhú časť piatej prosby Otčenáša: „... ako i my odpúšťame svojím vinníkom“ (Mt 6,12).

Dramatickým príbehom ženy, ktorá mala na smrteľnej posteli veľkú ťažkosť 

odpustiť tým, ktorí jej ublížili, Svätý Otec upozornil na skutočnosť, že prijatie Božieho odpustenia je podmienené ochotou odpustiť blížnemu. Každého z prítomných pozval uvažovať nad tým, či je schopný odpustiť.

„A ak sa necítim schopný, poprosím Pána, aby mi dal milosť odpustiť, pretože je to milosť,“ ponúkol radu pápež František.

Namiesto zákona odplaty: „Čo si ty vykonal mne, to vrátim ja tebe“ Ježiš stavia zákon lásky: „Čo Boh vykonal mne, to vrátim ja tebe!“, vysvetlil ďalej Svätý Otec. Kresťan takto môže a má obdariť druhým odpustením:

„Boh dáva každému kresťanovi milosť písať dejiny dobra v živote svojich bratov, najmä tých, ktorí vykonali niečo nepríjemné a pochybili. Jedným slovom, jedným objatím, jedným úsmevom môžeme ostatným odovzdať to najvzácnejšie, čoho sa dostalo nám. Čo je to vzácne, čo sme dostali? Odpustenie, aby sme aj my boli schopní darovať iným odpustenie.“

Bardejovský Slnovrat venoval pápežovi nový album

Svätého Otca pri záverečných osobných stretnutiach pozdravili aj členovia hudobnej kapely Slnovrat z Bardejova pod vedením Ľudovíta Billého, ktorí nedávno oslávili dvadsať rokov umeleckej činnosti. Odovzdali mu do daru aj svoj najnovší cd-album s piesňou Laudato si´, ktorá korešponduje s jeho výzvou o zodpovednom a úctivom vzťahu človeka k Božiemu stvoreniu.

Dvanásť nových jezuitských diakonov

Pápež František sa stretol aj so skupinou dvanástich jezuitských diakonov z Medzinárodného kolégia Najsvätejšieho mena Ježiš v Ríme, ktorí v utorok 23. apríla prijali svätenie z rúk arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi. Piati z nich pochádzajú z Indie a po jednom sú z Ukrajiny/Kazachstanu, Maďarska, Portugalska, Kórey, Singapúru, Konga a Kolumbie.

-jb-

24 apríla 2019, 18:00