Hľadaj

Vatican News
2019.04.15 Lega Nazionale Dilettanti 2019.04.15 Lega Nazionale Dilettanti  (Vatican Media)

Talianskym amatérskym futbalistom pápež pripomenul trénovanie tela i ducha

Pri príležitosti 60 rokov talianskej Národnej ligy amatérskeho futbalu prijal Svätý Otec v pondelok 15. apríla na audiencii jej zástupcov. Ocenil ich úlohu v talianskej spoločnosti, najmä voči mladým, ktorým sa venujú vo svojej školiacej činnosti.

Miroslava Holubíková - Vatikán

Uvedená talianska liga združuje hráčov futbalu na veľkom i malom ihrisku (s 5 hráčmi), plážového futbalu a tiež hráčky ženského futbalu. V regionálnych výboroch zastrešuje 12 000 spolkov s viac ako miliónom členov. Pápež František sa s vyše stočlennou delegáciou podelil aj s myšlienkami o hlbších motiváciách pre športovanie:

„Kultúrny a spoločenský kontext v ktorom žijeme, s jeho rýchlymi zmenami a výzvami, má silný dopad na život každého z nás, a najmä na mladých. Núti nás bežať bez zastavenia, v neustálom slede podnetov, ktoré v pozadí zdanlivého uspokojenia zanechávajú prázdno v duši a premieňajú čas na závod, ktorému chýba jasný cieľ, čiže na závod, ktorému – ako by sa dalo povedať v angličtine – chýba gól (goal, cieľ). Naopak, vždy sa snažme mať vyjasnené ciele, ktoré nás vedú k tomu, aby sme každý deň vstali a pustili sa do práce, a vždy bežme tak, že máme pred sebou cieľ! Neznamená to, že sa dá vždy vyhrať - to by nebolo realistické -, ale musíme mať jasno, kam smerujeme a kam nás privádza naše úsilie.“

Pápež  hovoril i o vášni pre futbal, ktorú spoločne členovia Ligy zdieľajú, a ktorý sa zároveň stáva príležitosťou na zábavu, ale i pre rast v medziľudských vzťahoch a pre individuálne zrenie. Byť dobrým hráčom predpokladá mať viaceré danosti a pestovať ich, pokračoval pápež:

„Národná liga amatérskeho futbalu si je tohto vedomá a podporuje ako svoje určujúce hodnoty športovú súdržnosť a rešpektovanie pravidiel, jedným slovom fair-play, čo je súdržná a korektná hra, (...) s veľkou úctou k súperovi. Napĺňať takéto predsavzatie je veľmi dôležité, ale nie ľahké, a vyžaduje si to dobrú sebakontrolu, ktorá sa získava vnútorným tréningom a starostlivosťou o duchovný život, okrem toho fyzického, pretože každý z nás je stvorený v jednote tela a mysle a človek sa nemôže cítiť dobre, ak sa zanedbávajú potreby v tom druhom rozmere.“

Rozvíjanie tímového ducha a vzájomnej solidarity je príspevkom k pozitívnej kultúrnej zmene, uviedol pápež. Športovec takýchto kvalít predstavuje nádej ľudskosti:

„Mať solidárneho ducha, aktívne sa podieľať na rozvíjaní spoločenského a kultúrneho života kolektívu, (Etický kódex združenia, čl. 2,1) znamená podať ruku tomu, kto spadol alebo bol faulovaný, alebo kríva, pretože sa zranil, a tiež to znamená neposmievať sa tomu, kto nevyniká, ale brať ho ako rovného s rovným.“

Svätý Otec v súvislosti s hrou upozornil aj na dôležitosť toho, aby si rodičia našli čas hrať sa so svojimi deťmi. Pripomenul, že hra je niečím blízkym Bohu, keďže aj kniha Prísloví hovorí: „múdrosť sa hrala pred Bohom“ (Prís 8,30). Hravý rozmer, radosť z hry a priateľskosť je veľkým prínosom práve amatérskeho športu, zdôraznil pápež František.  Pred záverečným požehnaním pripomenul členom ligy aj Ježišove slová:

„Takto nás učí Evanjelium slovami, ktoré Ježiš viac ráz opakuje, že poslední budú prvými (pozri Mt 20,16). Ježiš istotne nechce povedať, že sa máme snažiť prehrávať, ale jednoducho, že máme milovať a všetko konať s dobromyseľným postojom k ľuďom a situáciám.“

15 apríla 2019, 14:24