Hľadaj

vatican-pope-regina-coeli-1556456452555.jpg

Svätý Otec František sa poďakoval za pozdravy k Veľkej noci

V Bielu nedeľu – „Dominica in albis“ –, ktorou sa 28. apríla uzatvorila Veľkonočná oktáva a v deň, ktorý Cirkev zároveň slávi ako Nedeľu Božieho milosrdenstva, sa Svätý Otec František pri poludňajšej modlitbe „Raduj sa, nebies Kráľovná“ poďakoval za pozdravy, ktoré dostal k sviatkom. Zablahoželal východným kresťanom k ich dnešnému sláveniu Veľkej noci, pripomenul štyroch nových blahoslavených v Argentíne a vyslovil aj výzvy k solidarite s trpiacimi konfliktom v Líbyi a s obeťami povodní v Juhoafrickej republike.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

V úvodnom príhovore z okna Apoštolského paláca sa pápež František zameral na tri dary Vzkrieseného Pána: pokoj, radosť a misijné poslanie. Osobitne zdôraznil potrebu čerpať dary Božieho milosrdenstva cez dotyk s Ježišovými ranami v konkrétnych prejavoch bratskej lásky:

„Dotknúť sa Ježišových rán znamená dotknúť sa toľkých problémov, ťažkostí, 

prenasledovaní, chorôb, ktorými mnohí ľudia trpia. Chýba ti pokoj? Choď, choď navštíviť niekoho, kto je symbolom Ježišovej rany. Dotkni sa Ježišovej rany. Z tých rán vyviera milosrdenstvo.“

V rámci poludňajšieho stretnutia prenášaného médiami Pápež František na diaľku zablahoželal veriacim východných cirkví, ktorí v dnešný deň slávia Veľkú noc:

„Našim bratom a sestrám z východných cirkví, ktorí dnes, podľa Juliánskeho kalendára slávia Svätú Paschu, zo srdca blahoprajem. Nech im Zmŕtvychvstalý Pána daruje radosť a pokoj! A  aplauzom povedzme všetkým východným katolíkom a pravoslávnym: Požehnanú Veľkú noc!“

V záverečný deň Veľkonočnej oktávy sa pápež František poďakoval za pozdravy, ktoré dostal poštou:

„Ďakujem všetkým, ktorí mi v tomto období zaslali pozdravy s blahoželaním k Veľkej noci. Zo srdca ich opätujem, vyprosujúc všetko dobré pre každého a pre každú rodinu.“

Po udelení požehnania Svätý Otec pripomenul nových blahoslavených, vyhlásených v Argentíne v sobotu 27. apríla pri slávnosti, ktorej v parku v meste La Rioja predsedal kardinál Giovanni Angelo Becciu, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých.

„Včera v La Rioja v Argentíne boli vyhlásení za blahoslavených Enrique Angel Angelelli, 

diecézny biskup, Carlos de Dios Murias, konventuálny františkán, Gabriel Longueville, kňaz fidei donum, a Wenceslao Pedernera, katechéta a otec rodiny. Títo mučeníci viery boli prenasledovaní za spravodlivosť a za evanjeliovú lásku. Nech ich príklad a ich príhovor posilňuje osobitne tých, čo pracujú pre spravodlivejšiu a solidárnejšiu spoločnosť. Jeden z nich bol Francúz, šiel do Argentíny ako misionár. Ďalší traja boli Argentínčania. Všetci zatlieskajme novým blahoslaveným!“

Pápež František pokračoval dvoma výzvami k solidarite: v prospech utečencov v Líbyi a postihnutých povodňami v Juhoafrickej republike.

„Pozývam vás pripojiť sa k mojej modlitbe za utečencov, ktorí sa nachádzajú v centrách zadržania v Líbyi, ktorých situácia, už beztak veľmi vážna, sa stala ešte ohrozenejšou z dôvodu prebiehajúceho ozbrojeného konfliktu. Apelujem, aby zvlášť ženy, deti a chorí mohli byť čím skôr evakuovaní cez humanitárne koridory.“

Podľa údajov Úradu OSN pre humanitárne záležitosti bolo od začiatku ozbrojených stretov v okolí Tripolisu prinútených opustiť svoje domovy vyše 40 tisíc osôb. Z dôvodu bojov nie do oblasti možný prístup humanitárnych pracovníkov. Celkovo 3300 utečencov a migrantov sa nachádza v detenčných táboroch v zónach s rizikom ozbrojených stretov.  

Svätý Otec zároveň vyzval aj k solidarite s obyvateľstvom Juhoafrickej republiky, kde bolo po záplavách za posledné dni hlásených okolo sto obetí na životoch:

„Modlime sa aj za tých, ktorí prišli o život alebo utŕžili ťažké škody pri najnovších záplavách v Južnej Afrike. Ani týmto našim bratom a sestrám nech nechýba naša solidarita a konkrétna pomoc medzinárodného spoločenstva.“

Pápež z okna Apoštolského paláca pozdravil aj jednotlivé skupiny pútnikov na námestí, medzi nimi aj tých, čo prišli na slávenie do Svätyne Božieho milosrdenstva v Kostole Ducha Svätého (Santo Spirito in Sassia), ktorý sa nachádza neďaleko Vatikánskeho námestia. S veriacimi sa rozlúčil ako zvyčajne:

„Požehnanú nedeľu všetkým! A prosím, nezabudnite sa za mňa modliť. Dobrú chuť k obedu a dovidenia.“

28 apríla 2019, 20:17