Hľadaj

Vatican News
VATICAN-POPE-REGINA-COELI VATICAN-POPE-REGINA-COELI  (AFP or licensors)

Ženy prvé stretli Vzkrieseného – Veľkonočný pondelok so Svätým Otcom

Prinášame príhovor Svätého Otca Františka vo Veľkonočný pondelok 22. apríla pred poludňajšou modlitbou Raduj sa, nebies Kráľovná a jeho blahoprianie k prežívaniu Veľkonočnej oktávy.

Svätý Otec sa z okna Apoštolského paláca prihovoril veriacim na Námestí sv. Petra týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes, a aj po celý tento týždeň, pokračuje v liturgii i v bežnom živote veľkonočná 

radosť z Ježišovho zmŕtvychvstania, radosť z tej obdivuhodnej udalosti, ktorú sme si včera pripomenuli. Na Veľkonočnú vigíliu zazneli slová anjelov pri prázdnom hrobe Ježiša Krista. Ženám, ktoré prišli na úsvite prvého dňa po sobote k hrobu, povedali: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych.“ (Lk 24,5-6) Kristovo zmŕtvychvstanie je tou najšokujúcejšou udalosťou v dejinách ľudstva potvrdzujúcou víťazstvo Božej lásky nad hriechom a smrťou a dávajúcou našej nádeji na život základ pevný ako skala. To, čo bolo ľudsky nemysliteľné, sa skutočne stalo: „Ježiša Nazaretského […] Boh vzkriesil a zbavil múk smrti.“ (Sk 2,22.24)

V tento tzv. Anjelský pondelok nás liturgia v Evanjeliu podľa Matúša (porov. 28,8-15) privádza do blízkosti Ježišovho prázdneho hrobu. Osoží nám vybrať sa v myšlienkach k prázdnemu Ježišovmu hrobu. Ženy, plné strachu i radosti, sa dávajú do behu, aby učeníkom priniesli zvesť, že hrob je prázdny; a v tej chvíli sa Ježiš ukazuje pred nimi. Ženy „pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu“ (v. 9). Dotýkali sa ho: nebola to nijaká vidina, bol to Ježiš, živý, z mäsa a kostí, bol to on. Ježiš vyháňa z ich sŕdc strach a povzbudzuje ich, aby ohlásili bratom, čo sa udialo. Všetky evanjeliá zdôrazňujú úlohu žien, Márie Magdalény a iných, ako prvých svedkov vzkriesenia. Muži vystrašení zostali zavretí vo večeradle. Peter a Ján po oznámení Márie Magdalény iba rýchlo pribehli k hrobu, aby skonštatovali, že je otvorený a prázdny. Ale boli to ženy, ktoré ako prvé stretli Vzkrieseného a priniesli zvesť, že on žije.

Dnes, drahí bratia a sestry, i pre nás zaznievajú Ježišove slová adresované ženám: „Nebojte sa! Choďte, oznámte...“ (v. 10). Po obradoch Veľkonočného trojdnia, kedy sme si opäť oživili tajomstvo smrti a zmŕtvychvstania nášho Pána, dnes očami viery kontemplujeme Ježiša ako vzkrieseného a živého. I my sme pozvaní osobne sa s ním stretnúť a stať sa jeho ohlasovateľmi a svedkami.

So starobylou veľkonočnou liturgickou sekvenciou v týchto dňoch opakujeme: „Kristus, moja nádej, vstal z mŕtvych!“ A v ňom sme i my vzkriesení; prešli sme zo smrti do života, z otroctva hriechu do slobody lásky. Nechajme sa teda zachytiť potešujúcim posolstvom Veľkej noci a prežiariť jej osláveným svetlom, ktoré rozháňa temnotu strachu a smútku. Vzkriesený Ježiš kráča po našom boku. Zjavuje sa tým, čo ho vzývajú a milujú. V prvom rade v modlitbe, ale aj v bežných okamihoch radosti, prežívaných vo viere a s vďačnosťou. Jeho prítomnosť môžeme tiež pocítiť, keď s inými prežívame chvíle srdečnosti, pohostinnosti, priateľstva, obdivovania prírody. Tento sviatočný deň, v ktorý je zvykom dopriať si trochu odreagovania sa a štedrosti, nech nám pomáha zakúsiť Ježišovu prítomnosť.

Prosme Pannu Máriu, aby sme plným priehrštím mohli načerpať pokoj a radosť, dary Vzkrieseného Krista, aby sme sa s nimi podelili s bratmi a sestrami, najmä tými, čo najviac potrebujú útechu a nádej.“

Blahoprianie k prežívaniu Veľkonočnej oktávy

Svätý Otec vo Veľkonočný pondelok pripojil aj veľkonočné blahoprianie v rámci osemdňového slávenia – oktávy:

„Vo veľkonočnej atmosfére, ktoré charakterizuje dnešný deň, pozdravujem všetkých vás, rodiny, farské skupiny, združenia a jednotlivých pútnikov, ktorí prišli z Talianska i z rôznych častí sveta.

Želám každému, aby strávil tieto dni Veľkonočnej oktávy s vierou, v ktorej sa predlžuje spomienka na Kristovo vzkriesenie. Využite každú dobrú príležitosť byť svedkami radosti a pokoja Zmŕtvychvstalého Pána.

Radostnú a požehnanú Veľkú noc všetkým! Prosím nezabudnite sa za mňa modliť. Dobrú chuť k obedu a dovidenia.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -mk, jb-

22 apríla 2019, 18:43