Hľadaj

Vatican News
2019.04.27 Presidenti Unione Province Italia 2019.04.27 Presidenti Unione Province Italia  (Vatican Media )

Zástupcovia stovky talianskych okresov prispeli na Pápežskú charitu

Na stretnutie so Svätým Otcom Františkom dnes prišla stovka zástupcov talianskych okresov, združených v Únii talianskych provincií (Unione Province d’Italia). Organizácia fungujúca už od roku 1908 združuje zástupcov regionálnej politiky na úrovni okresov, koordinuje ich činnosť a reprezentuje ich vo vzťahoch s vládou, parlamentom a centrálnymi štátnymi úradmi.

„Drahé sestry a bratia, dobrý deň!“ – oslovil prítomných Svätý Otec a poďakoval im za štedrý dar, ktorý venovali na potreby Pápežskej charity (Elemosineria Apostolica), ktorá tieto prostriedky využije na pomoc chudobným.

Medzi dôležitými úlohami, na ktoré sa Únia talianskych provincií v súčasnosti sústreďuje, pápež František spomenul starostlivosť o ochranu pôdy a konsolidáciu ohrozených plôch, o udržiavanie siete lokálnych cestných komunikácií spájajúcich aj tie najmenšie dedinky a usadlosti a do tretice starosť o správu a zabezpečenie riadneho chodu stredných škôl.

Vzhľadom na špecifické kompetencie reprezentantov okresov ich Svätý Otec povzbudil najmä k osvetovej podpore zodpovedného vzťahu k životnému prostrediu, čiže k „starostlivosti o spoločný dom“, k preventívnej starostlivosti o predchádzanie živelným nešťastiam a k podpore investovania do výchovy mladej generácie.

 -jb-

27 apríla 2019, 17:23