Hľadaj

Vatican News

V apríli Svätý Otec vyzýva k modlitbe za lekárov vo vojnových oblastiach

V mesiaci apríl pozýva pápež František k modlitbe za lekárov a humanitárnych pracovníkov, ktorí pomáhajú vo vojnových oblastiach a riskujú vlastné životy pre záchranu druhých.

V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec po španielsky hovorí:

„Prítomnosť lekárov, ošetrovateľov a ostatného zdravotníckeho personálu v zónach zdevastovaných konfliktmi je znamením nádeje. Sú to múdri, odvážni a dobrí ľudia, ktorí vo vernosti svojmu povolaniu pracujú v extrémne nebezpečných podmienkach. Modlime sa za lekárov a humanitárnych pracovníkov prítomných vo vojnových oblastiach, ktorí riskujú vlastný život, aby zachránili život druhých.“

Ústredie Apoštolátu modlitby v Ríme pri publikovaní videa pred prvým piatkom nového mesiaca zároveň pripomenulo, že momentálne existuje na svete viac než 20 ozbrojených konfliktov, z ktorých sedem má za následok veľký počet obetí a násilne vysídlených osôb. Je to zdokumentované v Jemene, Iraku, Sýrii, Južnom Sudáne, Somálsku, Afganistane a na Ukrajine. Okrem toho sú krajiny, ktoré sa nachádzajú v neustálej situácii konfliktu už mnoho rokov, ako je Konžská demokratická republika alebo Stredoafrická republika.

V dnešných vojnách sa nemocnice a zdravotné strediská viac nemôžu považovať za bezpečné miesta, pretože sa častokrát stávajú cieľom bombardovania, aj keď je to v protiklade s Medzinárodným humanitárnym právom.

Keď v tomto mesiaci Svätý Otec osobitne vyzýva pamätať na veľkodušných mužov a ženy, ktorí sa rozhodli stáť pri tých, ktorí uväznení v konfliktoch nemajú inú pomoc, stoja za pripomenutie jeho slová z apoštolskej exhortácie Gaudete et exsultate, že „obeta vlastného života pre druhých je cestou svätosti“ (č. 5).

Druhý úmysel Apoštolátu modlitby zvolený na úrovni miestnej cirkvi na Slovensku je v apríli nasledovný: „Aby posolstvo veľkonočnej lásky naplnilo srdcia veriacich nádejou a dôverou v Božie milosrdenstvo“.

-zk-

05 apríla 2019, 12:46