Hľadaj

Vatican News
Papa Francesco Sacro cuore di Gesu Papa Francesco Sacro cuore di Gesu 

Kniha myšlienok pápeža: „Kde si? Boh hovorí k srdcu človeka"

„Kde si? Boh hovorí k srdcu človeka“ – takýto názov nesie nová publikácia myšlienok pápeža Františka, ktorá vo vydavateľstve San Paolo uzrela svetlo sveta v týchto dňoch. Knihu, ktorá prináša tie najkrajšie slová Svätého Otca na tému Božieho srdca a srdca človeka, zostavil rímsky farár v časti Ostia don Franco Nardin.

Predslov ku knihe (s tal. titulom „Dove sei? Dio parla al cuore dell'uomo”) napísal vikár Svätého Otca pre Rímsku diecézu kardinál Angelo De Donatis. Okrem iného píše:

„Pápež František pozorne preveruje srdce človeka, zvýrazňujúc všetky nedostatky, ktoré v ňom neraz prebývajú. Ako prvé sú to istotne pokrytectvo a falošnosť, dvojtvárne srdce (porov. Ž 12,3), za ktorými nasleduje celý rad limitov, nerestí a hriechov, ktoré menuje s dôslednosťou a vytrvalosťou.

V tomto zmysle si môžeme všimnúť, že pápež František hlboko pozná srdce človeka a ukazuje to prostredníctvom opisov, ktoré s prekvapujúcou priliehavosťou vystihujú realitu. Pápež František rozumie, že ak je choré srdce, je taký aj celý duchovný organizmus, ktorý v ňom sídli. A ak je chorý jeden úd, nerobí to dobre ani celej duchovnej stavbe Cirkvi. Uzdraviť srdce teda znamená  nájsť liek pre ľudstvo a dať zažiariť Cirkvi ako Kristovej neveste bez škvrny.“

-zk-

30 apríla 2019, 14:35