Hľadaj

Vatican News
2019.04.18 Logo viaggio di Francesco in Bulgaria e in Macedonia del Nord 2019.04.18 Logo viaggio di Francesco in Bulgaria e in Macedonia del Nord 

Harmonogram apoštolskej cesty do Bulharska a Severného Macedónska

Prinášame aktualizovaný časový harmonogram apoštolskej cesty Svätého Otca Františka do Bulharska a Severomacedónskej republiky, ktorú uskutoční v dňoch 5. – 7. mája 2019.

Tučným písmom uvádzame časové údaje zodpovedajúce Slovensku, v zátvorke kurzívou miestny čas. (V Bulharsku je oproti nám posun o jednu hodinu, v Severnom Macedónsku nie je časový posun.)

Nedeľa 5. mája 2019

RÍM – SOFIA

7:00  Odlet z rímskeho medzinárodného letiska Fiumicino

9:00 (10:00) Prílet na medzinárodné letisko v Sofii, oficiálne privítanie

9:10 (10:10) Stretnutie s predsedom vlády vo vládnom salóniku letiska

9:40 (10:40) Privítacia ceremónia na námestí pred Prezidentským palácom

10:00 (11:00) Zdvorilostná návšteva u prezidenta v Prezidentskom paláci

10:30 (11:30) Stretnutie s verejnými a spoločenskými predstaviteľmi a diplomatickým zborom na Námestí Atanasa Burova – príhovor Svätého Otca

11:00 (12:00) Návšteva patriarchu a Svätej synody v Paláci Svätej synody – pozdrav

11:50 (12:50) Modlitba v tichu pred Trónom sv. Cyrila a Metoda v Patriarchálnej katedrále sv. Alexandra Nevského

12:00 (13:00) Modlitba „Raduj sa, nebies Kráľovná“ na Námestí sv. Alexandra Nevského – Regina coeli

15:45 (16:45) Svätá omša na Námestí kniežaťa Alexandra I. – homília

Pondelok 6. mája

SOFIA – RAKOVSKI – SOFIA

7:30 (8:30)   Súkromná návšteva utečeneckého tábora

8:30 (9:30)   Odlet do mesta Rakovski

10:15 (11:15) Svätá omša s prvoprijímajúcimi v Kostole Božského Srdca – homília

12:00 (13:00) Obed s biskupmi Bulharska v kláštore sestier františkánok

14:30 (15:30) Stretnutie s katolíckou komunitou v Kostole sv. Michala Archanjela – príhovor

16:15 (17:15) Odlet do Sofie

17:15 (18:15) Stretnutie za pokoj vedené Svätým Otcom za prítomnosti zástupcov rôznych vierovyznaní Bulharska na Námestí nezávislosti v Sofii – modlitba

Utorok 7. mája

SOFIA – SKOPJE – RÍM

Ceremónia rozlúčky s Bulharskom na letisku v Sofii

7:20 (8:20)  Odlet do Skopje

8:15  Prílet na medzinárodné letisko v Skopje, oficiálne privítanie

9:00  Privítacia ceremónia na nádvorí Prezidentského paláca

9:15  Zdvorilostná návšteva u prezidenta v Prezidentskom paláci

9:30  Stretnutie s predsedom vlády v Prezidentskom paláci

9:45  Stretnutie s verejnými a spoločenskými predstaviteľmi a diplomatickým zborom v Mozaikovej sále Prezidentského paláca – príhovor

10:20 Návšteva pamätníka Matky Terezy za prítomnosti náboženských lídrov a stretnutie s chudobnými – modlitba

11:30 Svätá omša na Námestí Macedonia – homília

13:30 Obed s pápežským sprievodom

16:00 Ekumenické a medzináboženské stretnutie s mladými v pastoračnom centre – príhovor

17:00 Stretnutie s kňazmi, ich rodinami a rehoľníkmi v katedrále – príhovor

18:15 Rozlúčková ceremónia na medzinárodnom letisku v Skopje

18:30 Odlet do Ríma

20:30 Prílet na medzinárodné letisko Rím – Ciampino

(Aktualizované 25.4.2019, 12:23)

-jb-

24 apríla 2019, 11:52