Hľadaj

Repubblica Centrafricana Repubblica Centrafricana 

V stredoafrickom Bangui otvorili detskú nemocnicu za podpory pápeža Františka

Pápežský almužník kardinál Konrad Krajewski v sobotu 2. marca slávnostne otvoril v hlavnom meste Stredoafrickej republiky Bangui novú budovu pediatrickej nemocnice, zrekonštruovanej z vôle pápeža Františka. Svätý Otec sa pri tejto príležitosti prihovoril miestnemu zdravotníckemu personálu i verejným predstaviteľom Stredoafrickej republiky vo videoposolstve.

Projekt reštrukturalizácie pôvodnej nemocnice v Bangui bol zrealizovaný za finančnej podpory Svätej stolice s odborným prispením detskej nemocnice Bambino Gesù, ktorá takto rozširuje svoje pobočky v krajinách, kde moderná zdravotnícka starostlivosť znamená záchranu mnohých životov detských pacientov. Rímska nemocnica okrem zabezpečenia materiálneho vybavenia pracovísk novej nemocnice za dva roky vyškolila pre africké zdravotnícke centrum odborný personál.

Spolu s kardinálom Krajewským boli na inaugurácii v Bangui riaditeľka Pediatrickej nemocnice Bambino Gesù Mariella Enocová a veliteľ vatikánskych bezpečnostných zložiek Domenico Giani. Vatikánsky žandársky zbor v posledných rokoch podporil rôzne iniciatívy solidarity pre hlavné mesto Stredoafrickej republiky, napr. zorganizovaním predvianočného benefičného koncertu Claudia Baglioniho v roku 2016 v Aule Pavla VI. vo Vatikáne.

Pozdrav Svätého Otca cez video

Pápež František sa vo videoposolstve prihovoril účastníkom otvorenia nemocnice týmito slovami:

„Drahí priatelia detskej nemocnice v Bangui, s radosťou vás všetkých zdravím pri príležitosti otvorenia novej nemocničnej budovy venovanej práve deťom Stredoafrickej republiky. Toto stredisko vzniklo s podporou Pediatrickej nemocnice Bambino Gesù, ktorá už od jari 2016 vyškoľuje lekársky personál, a nielen to. Kiež sa stane strediskom vynikajúcej kvality, kde sa deťom bude dostávať zodpovedajúca liečba a úľava v ich utrpeniach, s nežnosťou a láskou. Nezabúdam! Uchovávam si v srdci ubolené oči toľkých podvýživených detí, s ktorými som sa stretol pri krátkej návšteve v tejto nemocnici pri príležitosti apoštolskej cesty do vašej krajiny.

A mám stále v pamäti slová pani doktorky, ktorá ma sprevádzala: «Títo z väčšej časti zomrú, pretože majú maláriu, vážnu, a sú podvyživení». Počul som to ja sám. Nie, toto sa viac nesmie diať! Utrpenie detí je bezpochyby tým najťažšie akceptovateľným. Veľký Dostojevskij si kládol otázku: «Prečo trpia deti?» Toľkokrát sa pýtam to isté: prečo trpia deti? A nenachádzam vysvetlenie. Len hľadím na Ukrižovaného a pre toľké utrpenie vzývam Otcovu milosrdnú lásku.

Táto budova, ktorú dnes otvárame, je konkrétnym znakom milosrdenstva, ktorý má svoj počiatok vo Svätom roku, ktorý som sa rozhodol otvoriť v predstihu – 29. novembra 2015 – práve v Bangui. Prvá otvorená brána katedrály bola teda v Bangui, nie v Bazilike sv. Petra. Bolo to gesto inšpirované Pánom. Pri prekročení prahu svätej brány tejto katedrály som povedal: «Bangui sa stáva duchovným hlavným mestom modlitby k Otcovmu milosrdenstvu. Všetci vyprosujme  pokoj, milosrdenstvo, zmierenie, odpustenie, lásku».

Rád myslím na to, že tá Svätá brána je ešte stále otvorená, a že prúd milosrdenstva dodá životodarnú miazgu tejto detskej nemocnici a všetkým tým, ktorí tam budú pracovať. Vždy pamätajte: «Existuje veľa konkrétnych znamení dobroty a nehy voči tým najmenším a bezbranným, najosamelejším a opusteným. Existujú ozajstní protagonisti lásky, vďaka ktorým nechýba solidarita s tými najchudobnejšími a nešťastnými.“ (Apoštolský list Misericordia et Misera, 17).

Preto vás všetkých povzbudzujem, aby ste vo vašej práci pri liečbe detí boli podnecovaní láskou a mali na mysli Dobrého Samaritána z Evanjelia: buďte pozorní k potrebám vašich malých pacientov, skláňajte sa s nehou k ich krehkosti, a nech v nich dokážete vidieť Pána. Kto slúži chorým s láskou, slúži Pánovi, ktorý nám otvára Nebeské kráľovstvo. Táto nemocnica nám všetkým pripomína, že to, čo prežívame „je čas milosrdenstva, aby tí, čo sú slabí a bezbranní, vzdialení a osamotení, mohli pocítiť prítomnosť bratov a sestier ako oporu v núdzi» (tamtiež, 21).

Drahí bratia a sestry, vykonávajúc vašu lekársku profesiu, buďte umelcami milosrdenstva!“  

Pápež František na záver osobitne pozdravil prezidenta Stredoafrickej republiky Faustin-Archangea Touadéru a apoštolského nuncia Mons. Santiaga De Wit Guzmána. Predstaviteľom nemocnice zaželal, aby sa stala vzorom pre celú krajinu.

„Nezabudnite: v chorom je Kristus a v láske toho, kto sa skláňa k jeho ranám, je cesta ako sa s ním stretnúť!“

Svoje videoposolstvo Svätý Otec uzavrel požehnaním a prosbou o modlitbu.

Pripomeňme, že pápež František osobne navštívil detskú nemocnicu v Bangui 29. novembra 2015, na záver svojej 11. apoštolskej cesty, pri ktorej navštívil aj Keňu a Ugandu.

Štyri a pol miliónová Stredoafrická republika je sužovaná humanitárnymi krízami najmä v dôsledku vnútropolitickej destabilizácie a ozbrojeného násilia skupín zápasiacich o moc v krajine s väčšinovou prítomnosťou kresťanov a moslimskou menšinou. V multietnickej krajine žije okolo 80 kmeňov s vlastnými jazykmi. 51% obyvateľstva Stredoafrickej republiky sa hlási k protestantizmu, 29% ku Katolíckej cirkvi, 10% k islamu a zvyšok k iným náboženstvám.

-mh, jb-

Videoposolstvo Svätého Otca (v tal.)

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

02 marca 2019, 12:33