Hľadaj

Vatican News

Jedinečnosť a posvätnosť Jeruzalema - spoločná výzva marockého kráľa a pápeža

Pri príležitosti návštevy pápeža Františka v Maroku podpísali kráľ Mohammed VI. a Svätý Otec spoločnú výzvu, ktorá uznáva jedinečnosť a posvätnosť Jeruzalema ako spoločného dedičstva ľudstva, osobitne veriacich troch monoteistických náboženstiev.

Vo výzve podpísanej pápežom a marockým kráľom dňa 30. marca 2019 v Kráľovskom paláci v Rabate sa píše:

„Pri príležitosti návštevy Marockého kráľovstva, Jeho Svätosť pápež František a Jeho Veličenstvo kráľ Mohammed VI., uznávajúc jedinečnosť a posvätnosť Jeruzalema (Al Qods Acharif) a majúc na srdci jeho duchovný význam a jeho osobité povolanie ako Mesta pokoja, zdieľajú túto výzvu:

«Veríme, že je dôležité zachovať Sväté mesto Jeruzalem (Al Qods Acharif) ako spoločné dedičstvo ľudstva a predovšetkým pre veriacich troch monoteistických náboženstiev, ako miesto stretnutia a symbol mierového spolunažívania, kde sa pestuje vzájomná úcta a dialóg.

Za týmto účelom sa musí zachovať a podporovať špecifický mnohonáboženský charakter, duchovný rozmer a osobitá kultúrna identita Jeruzalema (Al-Qods Acharif).

V tomto zmysle žičíme tomu, aby vo Svätom meste bola zaručená plná sloboda prístupu veriacich troch monoteistických náboženstiev a právo každého z nich vykonávať tam vlastný kult, a takto bude z Jeruzalema (Al Qods Acharif) vystupovať od ich veriacich modlitba k Bohu, Stvoriteľovi všetkých, za pokojnú budúcnosť a bratstvo na zemi».“

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -jb-

31 marca 2019, 10:11