Hľadaj

Vatican News
Pope Francis'audience Pope Francis'audience  (ANSA)

Pápež komunite amerických Židov: máme Božie povolanie bratstva

O bratských vzťahoch katolíkov a židov a dôležitosti výchovy budúcich generácií k židovsko-kresťanskému dialógu hovoril pápež František pri stretnutí s delegáciou Amerického židovského výboru, ktorú prijal v piatok 8. marca vo Vatikáne. V tento symbolický deň Svätý Otec pripomenul aj osobitnú úlohu žien pri vytváraní pokojnej budúcnosti sveta.

So 40-člennou delegáciou amerických Židov sa Svätý Otec stretol v Sále konzistória. Vyjadril potešenie, že ich organizácia s názvom American Jewish Committee udržiava pozitívne vzťahy s Petrovými nástupcami už od doby II. vatikánskeho koncilu, na ktorom bol medzi pozorovateľmi aj člen Amerického židovského výboru, rabín Abraham J. Heschel.

Tajomstvo ako urobiť ľudstvo jednou rodinou

Realitu vzťahov medzi oboma náboženstvami ilustroval pápež František aj konkrétnym ľudským príbehom:

„Pestovanie dobrých bratských vzťahov v priebehu času je dar a súčasne Božie povolanie. V tejto súvislosti by som vám chcel uviesť príhodu, ktorá sa stala vo vašich krajoch.

Mladý katolík bol vyslaný na front a prežil v prvej línii hrôzy druhej svetovej vojny. Keď sa vrátil do Spojených štátov, začal investovať do rodiny. Tvrdou prácou sa konečne zmohol na kúpu väčšieho domu. Kúpil ho od istej židovskej rodiny. Na vchodových dverách bola židovská Mezuza (pozn.: schránka s citátmi Tóry «Šemá Israel - Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! ...» Dt 6,4-9 a Dt 11,13-21), a tento otec chcel, aby ju pri rekonštrukcii domu nedali preč. Musela zostať presne tam, pri vchode.

A deťom zanechal ako dedičstvo dôležitosť tohto znamenia. Povedal im - jeden z nich je kňazom -, že na ten malý „obdĺžnik“ na dverách sa treba pozrieť pri každom príchode či odchode z domu, pretože uchováva tajomstvo, ako udržať rodinu pevnú a ako urobiť ľudstvo jednou rodinou. Písalo sa tam totiž, aby z generácie na generáciu nezabúdali: milovať Pána celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou silou (Dt 6,4).

Drahí priatelia, sme povolaní spoločne vytvárať atmosféru domova a rodiny rozhodnutím sa celou silou pre Božiu lásku, ktorá inšpiruje k úcte a uznaniu nábožnosti druhých. Nie je to dobráctvo, je to naša budúcnosť.“

Žena prináša do sveta sen lásky

Vo svojom príhovore pápež František pripomenul aj Deň žien, ktorý pripadol na dnešný deň:

„Dnes, 8. marca, by som chcel povedať niečo o nenahraditeľnom prispení ženy k budovaniu sveta, ktorý je domovom pre všetkých. Žena je tá, ktorá robí svet krásnym, ktorá ho chráni a udržiava pri živote. Prináša mu milosť, ktorá obnovuje, objatie, ktoré začleňuje, odvahu sebadarovania. Pokoj je žena. Rodí sa a znovuzrodzuje z nehy matiek. Preto sen o pokoji sa uskutočňuje pri pohľade na ženu. Nie je náhoda, že v rozprávaní knihy Genezis je žena vzatá z mužovho rebra v jeho spánku (porov. Gn 2,21). Žena má teda pôvod v blízkosti srdca a v spánku, počas snívania. Preto prináša do sveta sen lásky. Ak nám leží na srdci budúcnosť, ak snívame o budúcnosti pokoja, musíme dať priestor žene.“

Ostražitosť voči antisemitizmu

Svätý Otec vyzval k ostražitosti pred antisemitizmom, ktorý sa znovu šíri po svete, a pripomenul aj dôsledky takejto nenávisti:

„V aktuálnej dobe je však pre mňa zdrojom veľkých obáv to, že na viacerých miestach sa šíri atmosféra zloby a hnevu, v ktorej sa zakoreňujú zvrátené excesy nenávisti. Mám na mysli najmä barbarský nárast antisemitských útokov v rôznych krajinách. Aj dnes by som chcel zopakovať, že je nevyhnutná ostražitosť voči týmto fenoménom: «História nás učí, kam až môžu viesť takéto formy antisemitizmu, na začiatku takmer podvedomé: k ľudskej tragédii Šoa (holokaustu), v ktorej boli vyhladené dve tretiny európskych Židov“ (Komisia pre náboženské vzťahy so židovstvom: Pretože dary a Božie povolanie sú neodvolateľné, 47).

Zdôrazňujem, že pre kresťana akákoľvek forma antisemitizmu predstavuje popretie vlastného pôvodu, absolútny rozpor. Musíme konať ako ten otec, ktorý videl tragické udalosti a vyvinul úsilie, aby odovzdal svojim deťom základy lásky a úcty. A musíme hľadieť na svet očami matiek, pohľadom pokoja.“

Učiť budúce generácie židovsko-kresťanskému dialógu

Na záver príhovoru pápež František pripomenul dôležitosť vychovávania budúcich generácii k židovsko-kresťanskému dialógu:

„V zápase proti nenávisti a antisemitizmu je dôležitým nástrojom medzináboženský dialóg, zameraný na podporu úsilia o pokoj, vzájomného rešpektu, ochrany života, náboženskej slobody a ochrany stvorenstva. Židia a kresťania sa navyše delia o spoločné bohaté duchovné dedičstvo, ktoré umožňuje robiť veľa dobrých vecí spoločne. V čase, keď je Západ vystavený odosobňujúcemu sekularizmu, je na veriacich snažiť sa spolupracovať na zviditeľnení Božej lásky k ľudstvu. A konkrétnymi skutkami prejavovať vzájomnú blízkosť, zabraňujúc tak nárastu ľahostajnosti.“

S delegáciou Amerického židovského výboru sa Svätý Otec rozlúčil biblickým žičením pokoja: „Shalom!“

-mh, jb-

08 marca 2019, 17:25