Hľadaj

Vatican News
Členovia talianskeho združenia AIL Členovia talianskeho združenia AIL 

Uznanie pápeža Františka združeniu na pomoc hematologicky chorým

Pri príležitosti 50. výročia založenia talianskeho Združenia proti leukémii, lymfómu a myelómu pápež František prijal v sobotu 2. marca jeho zástupcov na audiencii. Pri tejto príležitosti vyzdvihol široko rozvinutú službu dobrovoľníctva v rámci Talianska a zdôraznil celostný prístup k liečbe chorého človeka.

V príhovore Svätý Otec ocenil prácu združenia AIL (Associazione Italiana contro Leucemie-Limfomi e Mieloma), ktoré sa zaoberá jednak vedeckým výskumom spomenutých krvných ochorení, ako aj zdravotníckou starostlivosťou o chorých a tiež vzdelávaním kvalifikovaného personálu. Pápež zvlášť ocenil rozmer dobrovoľníctva v činnosti združenia.

Dobrovoľníci stoja pri chorých ako Mária pri Ježišovom kríži

 „Pri týchto úlohách vás sprevádza mimoriadne svedectvo veľkorysého dobrovoľníctva mnohých mužov a žien, ktorí venujú svoj čas, aby stáli po boku chorých. Tak ako Mária zotrvala pri nohách Ježišovho kríža, aj oni „stoja“ pri lôžku trpiacich a zabezpečujú im sprevádzanie, ktoré prináša toľko útechy: je to prítomnosť nehy a útechy, ktorá napĺňa ten príkaz vzájomnej a bratskej lásky, ktorý nám odovzdal Ježiš (Mk 12,31). Tento postoj pozornej blízkosti je tým viac potrebný vo vzťahu k hematologickému pacientovi, ktorého situácia je náročná samotným vnímaním choroby v jej špecifickosti.“

Cirkev ako „uzdravujúca komunita“

V tejto súvislosti pápež František pripomenul aj úlohu pastoračných pracovníkov, ktorí ľuďom trpiacim na leukémiu, lymfóm či myelóm pomáhajú „podieľať sa na Cirkvi“. Spomenul kaplánov a diakonov, ale aj mimoriadnych rozdávateľov Eucharistie. Aj za pomoci ich svedectva sa celé spoločenstvo stáva „uzdravujúcou komunitou“ a plní želanie Krista „aby všetci boli jedno“, počnúc od tých najslabších a zraniteľných (Jn 17,21). Liečba takto nadobúda celostný charakter, vysvetlil Svätý Otec.

Nejde o liečbu orgánu alebo bunky, ale o liečbu osoby

Úloha lekárov, zdravotných sestier, biológov či laborantov je stále rozhodujúcejšia, a to nielen z hľadiska profesionality a vedeckej prípravy, ale aj v duchovnej oblasti, kde sú povolaní k starostlivosti o ľudí v ich celistvosti tela i ducha. Nejde o liečbu určitého orgánu alebo bunky, ale o liečbu osoby. Ľudská osoba, v jej duchovnosti, sa neobmedzuje len na telesnú stránku; ale skutočnosť, že duch presahuje telo, zasadzuje človeka do rámca vitality a väčšej dôstojnosti, ktorá nie je vlastná biológii, ale je vlastná osobe a duchu.“

Svätý Otec na záver opätovne ocenil prácu talianskeho Združenia proti leukémii, lymfómu a myelómu počas 50 rokov jeho existencie a vyprosoval im pre ich prácu pomoc Ducha Svätého.

-mh, jb-

02 marca 2019, 16:17