Hľadaj

Vatican News
Papa: a S.Giovanni in Laterano confessa alcuni sacerdoti Papa: a S.Giovanni in Laterano confessa alcuni sacerdoti   (ANSA)

Svätý Otec sa pri vstupe do Pôstu stretol s kňazmi Rímskej diecézy

Svätý Otec František sa stretol s kňazmi Rímskej diecézy pri príležitosti vstupu do Pôstneho obdobia. Stretnutie vo štvrtok 7. marca v Lateránskej bazilike bolo pre kňazov príležitosťou na prijatie sviatosti zmierenia a duchovných podnetov v podobe meditácií. Rímsky biskup sa pridal k spovedníkom a sám vyspovedal niekoľkých svojich kňazov. Zhromaždeniu ponúkol aj biblické zamyslenie nad významom úlohy vysluhovateľa sviatosti zmierenia.

Medzi kňazov Rímskej diecézy zhromaždených v Bazilike sv. Jána v Lateráne prišiel pápež František predpoludním o 11. hod. Tradičná duchovná obnova pri vstupe do Pôstneho obdobia spojená s kajúcou pobožnosťou  bola vyhradené pre klérus Rímskej diecézy a konala sa bez televíznych kamier.

Stretnutie moderoval vikár Svätého Otca pre Rímsku diecézu kardinál Angelo de Donatis. Ako uviedol v úvode, na želanie pápeža Františka má tohtoročné stretnutie podobu „oslavy Božieho milosrdenstva, spevu radosti z veľkosti jeho lásky“. Vo svojej meditácii predložil tri biblické texty z kníh Exodus a Numeri, ktorých ústrednou postavou je prorok Mojžiš.

Tri biblické úryvky sú zároveň základom materiálov pre duchovné cvičenia určených pre všetky rímske farnosti. Pripravila ich skupina biblistov pod vedením pomocného biskupa Rímskej diecézy Mons. Libanoriho. Ide o nasledujúce texty: Ex 16,2-12 (dar manny), Ex 32,1-14 (zlaté teľa a orodovanie Mojžiša za ľud), Nm 13,25-14,10 (váhavosť ľudu pred vstupom do Zasľúbenej zeme).

Po úvodnom duchovnom slove kardinála vikára mali kňazi

a diakoni príležitosť k spovedi. Jedným zo spovedníkov bol aj Svätý Otec. Ako zvyčajne pápež František v záverečnom príhovore odovzdal prítomným svoje duchovné podnety. Úlohu spovedníka prirovnal k role Mojžiša, ktorý orodoval za izraelský ľud ako ten, kto zakúsil Božie priateľstvo a dôverne pozná jeho milosrdenstvo.

-jb-

07 marca 2019, 17:41