Hľadaj

Vatican News
2018.02.14 Papa Francesco Basilica di Santa Sabina all'Aventino 2018.02.14 Papa Francesco Basilica di Santa Sabina all'Aventino 

Kardinál Jozef Tomko tradične udelí Svätému Otcovi popolec

Dnešnou Popolcovou stredou sa začína Veľký pôst, 40 dní prípravy na slávenie Veľkej noci. Svätý Otec bude sláviť obrady Popolcovej stredy na rímskom Aventíne, kde mu popolec už tradične udelí kardinál Jozef Tomko. Vo štvrtok 7. marca bude Svätý Otec v Lateránskej bazilike sláviť kajúcu liturgiu pre klérus Rímskej diecézy.

Kajúca  štáciová procesia Popolcovej stredy povedie o 16.30 z Kostola sv. Anzelma do Baziliky sv. Sabíny, kde bude pápež František o 17.00 sláviť svätú omšu spojenú so znakom popolca.

Termín „štácia“ je prevzatý z rímskeho vojenského slovníka, kde označoval „držanie stráže“, „strážnu hliadku“. Cirkev si ho osvojila v duchovnom zmysle na vyjadrenie povinnosti kresťanov s bdelosťou a usilovnosťou sa venovať obráteniu a modlitbe.

V Ríme sa „štácia“ postupne stala pomenovaním pre eucharistické zhromaždenie, ktorému predsedal pápež. Ľud sprevádzaný kňazmi sa najprv zhromaždil vo vopred určenom inom kostole, odkiaľ pápež spolu s kňazmi kráčal v procesii smerom k štáciovému kostolu na spoločné slávenie Eucharistie.

Aj tento rok v Bazilike sv. Sabíny udelí Svätému Otcovi popolec slovenský kardinál Jozef Tomko. Emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, ktorý má baziliku ako svoj kardinálsky titulárny kostol, sa zakrátko dožíva významných jubileí: v pondelok 11. marca oslávi 95. narodeniny a v utorok 12. marca 70. výročie kňazskej vysviacky.

Kajúca liturgia 7. marca v Lateránskej bazilike

V nasledujúci deň, vo štvrtok 7. marca, príde Svätý Otec František o 11. hod. na tradičnú kajúcu pobožnosť do Baziliky sv. Jána v Lateráne, určenú pre klérus Rímskej diecézy. Po meditácii kardinála vikára Angela De Donatis tu budú mať kňazi a diakoni príležitosť k spovedi. Jedným zo spovedníkov bude aj Svätý Otec, ktorý napokon slávenie osobne uzavrie.

-jb-

06 marca 2019, 13:13