Hľadaj

Vatican News
Krstný obrad v Sixtínskej kaplnke Krstný obrad v Sixtínskej kaplnke  (Vatican Media)

V nedeľu Pánovho krstu pápež František pokrstil 27 detí

V nedeľu ráno Svätý Otec František pokrstil v Sixtínskej kaplnke 27 detí. Na sviatok Krstu Krista Pána, v záverečný deň Vianočného obdobia, pápež tradične udeľuje krst deťom vatikánskych zamestnancov. Tentoraz to bolo 12 chlapcov a 15 dievčat.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Pri svätej omši o 9.30, ktorú okrem spevákov známeho vatikánskeho zboru Cappella Sistina spestrovali hlasy novorodencov, sa Svätý Otec v homílii prihovoril osobitne rodičom a krstným rodičom. V spontánnom príhovore nadviazal na ich slová z úvodu krstného obradu, keď na otázku „Čo si žiadate od Božej Cirkvi pre vaše deti?“ spoločne odpovedali: „Vieru.“

„Toto je úloha, ktorú dnes dostávate: odovzdať vieru. A toto sa robí v domácom prostredí. Pretože viera sa vždy musí odovzdávať v „dialekte“. V dialekte rodiny, v dialekte domácnosti, v atmosfére rodiny. Toto je vaša úloha: odovzdávať vieru príkladom, slovami, tým, že ich naučíte sa prežehnať. Toto je dôležité.“

„Dôležité je odovzdávať vieru vaším životom viery. Aby videli lásku manželov, aby videli pokoj v dome, aby videli, že Ježiš je tam. A dovolím si jednu radu, prepáčte mi to, ale toto vám poradím: nikdy sa nehádajte pred deťmi. Je normálne, že sa manželia pohádajú. Opak by bol zvláštnosťou. Robte to, ale tak, aby to oni nepocítili, aby to nevideli. Neviete akú úzkosť dieťa dostáva, keď vidí rodičov hádať sa. Toto si dovolím ako radu, ktorá vám pomôže odovzdať vieru.“

Pri úkonoch krstného obradu asistovali Svätému Otcovi štyria biskupi: kardinál Konrad Krajewski a monsignori Georg Gänswein, Giampiero Gloder a Fernando Vérgez. Pápež František udeľoval krst v Sixtínskej kaplnke už po šiesty raz za svojho pontifikátu.

Záznam TV prenosu zo Sixtínskej kaplnky

Anjel Pána s výzvou pamätať na dátum vlastného krstu

Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána Svätý Otec na slovách Lukášovho evanjelia o Ježišovom krste v Jordáne poukázal na dva momenty. Ježiš sa pri Jordáne naplno zjednocuje s ľuďmi „ponára sa“ medzi nich a zdieľa ich situáciu. A vzápätí po tejto udalosti sa Ježiš „ponára do modlitby, čiže do spoločenstva s Otcom“, keďže svoju misiu koná „v neustálej a dokonalej jednote s Otcom a Duchom Svätým“.

Pápež František aj pri tejto príležitosti pripomenul, že sviatok Pánovho krstu je pre kresťana vhodnou chvíľou pripomenúť si vlastný krst a s vďačnosťou si obnoviť krstné záväzky:

„Pri tejto príležitosti opäť všetkých pozývam uchovávať si

stále živo a aktuálne v pamäti vlastný krst. Tam sú korene nášho života v Bohu, korene nášho večného života, ktorý nám Ježiš daroval svojím vtelením, utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním. V krste sú tieto korene. Nezabudnime nikdy dátum nášho krstu.“   

Sviatok Krstu Krista Pána uzavrel slávenie liturgického obdobia Vianoc. Od pondelka nastúpi v liturgii zelená farba cezročného obdobia. Z Námestia sv. Petra sa v najbližších dňoch stratí vianočný strom i betlehem, ktoré ho zdobili po dobu piatich týždňov. Sochárske dielo vymodelované z piesku, ktoré mali možnosť návštevníci obdivovať až do dnešného dňa, sa opäť premení na piesok.

13 januára 2019, 15:38