Hľadaj

Vatican News
2019.01.18 Emji, Imgi, Incontro mondiale gioventù indigena Panama 2019 GMG 2019.01.18 Emji, Imgi, Incontro mondiale gioventù indigena Panama 2019 GMG 

Pápež pozdravil Svetové stretnutie mladých domorodcov v Paname

Vrátiť sa k rodným kultúram, starať sa o vlastné korene a budovať lepší svet – k tomuto vyzýva pápež František vo videoposolstve účastníkov Svetového stretnutia mladých domorodcov v Paname. Stretnutie s účasťou vyše 1000 domorodcov z rôznych krajín sveta tvorí predprogram 34. svetových dní mládeže.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Svetové stretnutie domorodcov sa začalo vo štvrtok 17. januára a potrvá do pondelka. Ako predprogram SDM sa koná vôbec po prvý raz. Mladí z domorodých kmeňov sa na stretnutí venujú modlitbe a delia sa so svedectvami, ako sa angažujú za ochranu životného prostredia či práv svojich etník. V Paname navštívia aj pôvodné dediny domorodcov

 či rituálne jaskyne. Dejiskom podujatia je mesto Soloy v panamskej diecéze David. Tamojšia oblasť Ngäbe-Buglé je jedným z troch území s domorodým obyvateľstvom v rámci Panamy.

V samotnej Paname existuje sedem hlavných kmeňov pôvodného obyvateľstva, ktorí tvoria viac než 10% celkového obyvateľstva – spolu ide o približne 300 tisíc ľudí. 

Najväčšími kmeňmi sú Ngöbe (59% domorodcov) a kuna (21% domorodcov).

Mottom Svetového stretnutia domorodcov sú slová pápeža Františka: „Majme v pamäti našu minulosť, aby sme odvážne vytvárali nádej“. Svätý Otec túto výzvu adresoval počas SDM 2016 v Krakove všetkým dobrovoľníkom. Všetci účastníci sa následne pripoja k oficiálnemu programu Svetového stretnutia mladých.

Videoposolstvo pápeža Františka

Z videoposolstva pápeža Františka mladým domorodcom

Svätý Otec vo videoposolstve ďakuje za organizáciu tohto osobitného stretnutia Sekcii Konferencie biskupov Panamy pre pastoráciu domorodcov, ktorej v tom pomáhala aj Rada biskupských konferencií Latinskej Ameriky (CELAM). Samotným mladým sa prihovára týmito slovami:

 „Drahí mladí, pozývam vás, aby toto stretnutie, ktoré zjednocuje stovky mladých z rozličných domorodých národov, slúžilo k reflexii a oslave vašej viery v Ježiša Krista, počínajúc tisícročným bohatstvom vašich pôvodných kultúr. Vyzývam vás, aby to bola príležitosť odpovedať na výzvu (...) byť vďační za históriu vašich národov a byť odvážni voči výzvam okolo vás, a tak kráčať vpred plní nádeje pri vytváraní iného možného sveta.

Vrátiť sa k rodným kultúram. Starať sa o korene, pretože z koreňov prichádza sila, ktorá vám dá rásť, prospievať a priniesť ovocie. Okrem toho, má to byť spôsob, ako ukázať v rámci SDM domorodú tvár našej Cirkvi a potvrdiť naše úsilie o ochranu spoločného domu, ako aj spolupracovať na budovaní iného možného sveta – spravodlivejšieho a ľudskejšieho.

Témy, nad ktorými budete vo vašom programe uvažovať, vás nepochybne povzbudia hľadať v evanjeliovej perspektíve odpovede na mnohé a veľmi škandalózne situácie vysúvania na okraj, vylúčenia, vyraďovania a zbedačovania, k akým sú vo svete odsúdené milióny mladých ľudí, osobitne mladí pôvodných etník. Nech je vaše konanie a povedomie príslušnosti k vašim národom reakciou proti tejto kultúre skartovania, proti tejto kultúre zabúdania na korene, ktorej predstava o budúcnosti je čoraz viac tekutou, prchavou a bez základov.

Chlapci a dievčatá, dbajte o vaše kultúry! Dbajte o vaše korene! No nielen to: nech z tých koreňov rastiete, kvitnete a prinášate ovocie. Jeden básnik povedal, že „všetko, čo na strome prekvitá, pochádza z toho, čo je pod zemou“. Ide o korene. Avšak korene, ktoré nesú budúcnosť, smerujú k budúcnosti. Toto je pre vás dnes výzvou.

Bude mi potešením stretnúť sa s vami v Paname.“

Svätý Otec v posolstve celkom na záver udelil mladým domorodcom svoje požehnanie a rozlúčil sa s nimi výrazmi v ich pôvodných jazykoch: „Jatuaida, Jamorogodre“.

 

18 januára 2019, 16:10