Hľadaj

Vatican News
2019.01.08 Locandina per la Giornata mondiale del malato 2019.01.08 Locandina per la Giornata mondiale del malato 

Svetový deň chorých s výzvou pápeža šíriť kultúru nezištnosti a daru

«Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte» (Mt 10,8) – tieto slová z Matúšovho evanjelia sú titulom tohtoročného posolstva pápeža Františka k 27. svetovému dňu chorých, ktorý Cirkev každoročne slávi 11. februára.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Ako pripomína Svätý Otec, v tomto roku sa bude Svetový deň chorých osobitne sláviť v indickej Kalkate. V dňoch 9. - 11. februára ho tam bude na slávnostiach ako osobitný vyslanec zastupovať kardinál Patrick D´Rozario, arcibiskup Dháky v Bangladéši.

Svätý Otec v posolstve pripomenul sv. Matku Terezu z Kalkaty ako „vzor lásky k blížnemu, ktorý zviditeľnil lásku Boha k chudobným a chorým“:

„Svätá Matka Tereza nám pomáha pochopiť, že jediným kritériom činnosti  musí byť nezištná láska ku všetkým, bez rozdielu jazyka, kultúry, etnika a náboženstva. Jej príklad nás aj naďalej vedie v otváraní horizontov radosti a nádeje pre ľudstvo, ktorému chýba porozumenie a neha, a to predovšetkým pre tých, ktorí trpia.“

Dobrovoľník ako Dobrý Samaritán

Pápež František vyzdvihol aj misiu dobrovoľníkov pomáhajúcich rozličnými spôsobmi chorým v nemocniciach i v domácnostiach, či bojujúcich za ich práva. Oni sú príkladom spirituality Dobrého Samaritána, píše sa v posolstve:

„Dobrovoľník je nezištný priateľ, ktorému sa môžeme zveriť s myšlienkami i pocitmi; prostredníctvom načúvania vytvára podmienky, vďaka ktorým sa chorý človek z pasívneho objektu liečby stáva aktívnym subjektom a protagonistom vzťahu vzájomnosti, schopným obnovovať nádej a lepšie pripraveným prijímať liečbu. Dobrovoľníctvo komunikuje hodnoty, spôsoby konania a štýly života, v ktorých strede je kvas darovania. Aj takto sa uskutočňuje humanizácia liečebnej starostlivosti.“

Nezištnosť v katolíckych zariadeniach

Rozmer nezištnosti by mal inšpirovať predovšetkým katolícke zdravotnícke zariadenia, uvádza v posolstve pápež František:

„Katolícke zariadenia sú povolané vyjadrovať zmysel daru, nezištnosti a solidarity, ako odpoveď na logiku zisku za každú cenu, dávania len zo zištnosti a využívania nehľadiaceho na osoby.

Vás všetkých na rozličných úrovniach vyzývam šíriť kultúru nezištnosti a daru, ktorá je nevyhnutná na prekonanie kultúry zisku a skartovania. Katolícke zdravotné inštitúcie by nemali upadnúť do podnikateľskej mentality, ale mali by zabezpečovať liečbu osoby viac než vlastný zisk. Vieme, že zdravie má vzťahový charakter, závisí od interakcie s druhými a potrebuje dôveru, priateľstvo a solidaritu, je dobrom, ktorému sa môžeme „naplno“ tešiť jedine ak sa oň delíme. Radosť nezištného daru je indikátorom zdravia kresťana.“

08 januára 2019, 14:45