Hľadaj

Vatican News
2019.01.09 Udienza Generale 2019.01.09 Udienza Generale  (Vatican Media)

Generálna audiencia: Modlitba premieňa skutočnosť i nás

«Klopte a otvoria vám» – tieto Ježišove slová boli mottom dnešnej katechézy Svätého Otca. Pri generálnej audiencii v Aule Pavla VI. v ďalšom pokračovaní cyklu o Otčenáši hovoril o vytrvalosti v modlitbe.

Zuzana Klimanová - Vatikán  

Pápež František tentoraz predstavil Otčenáš spolu s jeho kontextom v Evanjeliu podľa Lukáša. Poukázal na Ježiša, ktorý sa modlí v každej situácii a ktorý svojich učeníkov vyučuje modlitbe.

Modlitba: naliehať a nevzdávať sa

Ježiš „nás chce naučiť modliť sa a v modlitbe naliehať“, pretože „žiadna modlitba nezostane nevypočutá“. „Boh nezabúda na svoje deti, ktoré trpia“, uviedol pápež:

„Tieto tvrdenia nás uvádzajú do krízy, pretože mnohé naše modlitby, ako sa zdá, neprinášajú žiaden výsledok. Koľkokrát sme prosili a nedostali – všetci s tým máme skúsenosť – koľkokrát sme klopali a našli zatvorené dvere? Ježiš nám v týchto momentoch odporúča naliehať a nevzdávať sa. Modlitba vždy premieňa skutočnosť, vždy. Ak sa nemenia veci okolo

 nás, aspoň sa meníme my, mení sa naše srdce. Ježiš sľúbil dar Ducha Svätého každému mužovi či žene, čo sa modlí.“

Modliť sa je víťazstvom

Ako povedal Svätý Otec, Boh vždy odpovedá na modlitbu, jedinou otázkou je čas:

„Modlitba mení skutočnosť, nezabudnime na to. Buď zmení skutočnosti,  alebo zmení naše srdce, no vždy mení, niečo premieňa. Modliť sa je už odteraz víťazstvom nad osamelosťou a zúfalstvom. Je to ako pozorovať každú čiastočku tvorstva, ako sa hýbe v dejinách, čoho dôvod neraz nedokážeme zachytiť. Avšak je v pohybe, je na pochode. A v cieli každej cesty – čo je v cieli našej cesty? ... Je tam Otec, ktorý očakáva všetko a všetkých s rukami roztvorenými dokorán. Hľaďme na tohto Otca.“

Pamätať na deň svojho krstu

Svätý Otec v závere audiencie pripomenul sviatok Pánovho krstu, ktorý bude Cirkev sláviť v najbližšiu nedeľu. Veriacich vyzval pamätať na dátum vlastného krstu a oslavovať ho - v tento deň sme sa totiž stali súčasťou Krista a jeho Cirkvi.

09 januára 2019, 14:47