Hľadaj

Vatican News
Pápež František zdraví veriacich prítomných na poludňajšej modlitbe Pápež František zdraví veriacich prítomných na poludňajšej modlitbe  (AFP or licensors)

Anjel Pána: „Urobte všetko, čo vám povie“ - životný program kresťana

V plnom znení prinášame poludňajší príhovor Svätého Otca Františka pred modlitbou Anjel Pána v nedeľu 20. januára 2019, Druhú nedeľu obdobia „Cez rok“. Veriacim zhromaždeným na Námestí sv. Petra vo Vatikáne sa ako zvyčajne prihovoril z okna svojej pracovne.

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Minulú nedeľu sme sviatkom Krstu Krista Pána vkročili do liturgického obdobia nazývaného „cezročné“. Do obdobia, v ktorom budeme sledovať Ježiša v jeho verejnom živote, v jeho poslaní, pre ktoré ho poslal do sveta Otec. V dnešnom evanjeliu (porov. Jn 2,1-11) nachádzame rozprávanie o prvom z Ježišových zázrakov. Prvé zo zázračných znamení sa uskutočňuje v dedinke Kána v Galilei počas svadobnej slávnosti.

Nie náhodou stojí na začiatku Ježišovho verejného života svadobná oslava.

V Ježišovi sa totiž Boh zosobášil s ľudstvom: toto je tá dobrá novina, i keď tí, čo Ježiša pozvali na oslavu, ešte nevedia, že za ich stolom sedí Boží Syn a že tým pravým ženíchom je on. V skutočnosti je celé tajomstvo znamenia v Káne Galilejskej založené na prítomnosti tohto Božského ženícha, Ježiša, ktorý začína zjavovať seba. Ježiš je tu predstavený ako ženích Božieho ľudu, ktorého predpovedali proroci, a odhaľuje nám hĺbku vzťahu, ktorý nás s ním spája: je to nová Zmluva lásky.

V kontexte Zmluvy je možné plne pochopiť význam symbolu vína, ktorý je stredobodom tohto zázraku. Keď je oslava v plnom prúde, došlo víno; Panna Mária si to všimne a povie Ježišovi: „Nemajú vína“ (v. 3). Veď by to bolo strašné, ak by sa na pokračujúcej hostine mala piť iba voda! Bol by to pre tých ľudí trapas. Panna Mária si to ale všimne a, pretože je matkou, ide hneď za Ježišom.

Vo Svätom písme, špeciálne u Prorokov, víno predstavuje typický prvok mesiášskej hostiny (porov. Am 9,13-14; Joel 2,24; Iz 25,6). Voda je nevyhnutná pre život, ale víno vyjadruje hojnosť hostiny a radosť oslavy. Oslava bez vína? Nuž, neviem... Tým, že premieňa na víno vodu v nádobách, „ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov“ (v. 6) – pred tým ako sa vstúpilo do domu, bolo potrebné na očistiť –, Ježiš uskutočňuje veľavravné znamenie: pretvára Mojžišov zákon na Evanjelium, nositeľa radosti.

A ďalej sa pozrime na Máriu: slová, ktorými sa Mária obracia na obsluhujúcich, sú korunou svadobného obrazu z Kány: „Urobte všetko, čo vám povie“ (v. 5). I dnes nám všetkým Panna Mária hovorí: „Urobte všetko, čo vám povie“. Tieto slová sú vzácnym dedičným odkazom, ktorý nám Panna Mária zanechala. A obsluhujúci v Káne ich naozaj poslúchajú. „Ježiš im povedal: ‘Naplňte nádoby vodou!’ A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: ‘Teraz načrite a zaneste starejšiemu!’ A oni zaniesli“ (v. 7-8). Na tejto svadobnej oslave sa skutočne ustanovuje Nová zmluva a služobníkom Pána, čiže celej Cirkvi, sa zveruje nové poslanie: „Urobte všetko, čo vám povie.“ Slúžiť Pánovi znamená počúvať a uskutočňovať jeho slovo. Toto je jednoduché a zásadné odporúčanie Ježišovej Matky, je to životný program kresťana.

Chcel by som zdôrazniť skúsenosť, ktorú mnohí z nás už určite v živote mali. Keď sa nachádzame v ťažkej situácii, keď prídu problémy, ktoré nevieme vyriešiť, keď mnohokrát zakúšame úzkosť a strach, keď nám chýba radosť, choďme za Matkou a povedzme jej: „Nemáme vína. Víno sa vyminulo: pozri, v akom som stave, pozri na moje srdce, pozri sa na moju dušu“. Povedzme to Matke. A ona pôjde za Ježišom, aby mu povedala: „Pozri na tohto, pozri na túto: nemá vína“. Potom sa vráti k nám a povie: „Urobte všetko, čo vám povie.“

Pre každého z nás načrieť do nádoby značí dôverovať Božiemu slovu a sviatostiam, aby sme mohli zakúsiť Božiu milosť v našom živote. A tak aj my, tak ako ten starejší, ktorý ochutnal vodu premenenú na víno, môžeme zvolať: „Ty si zachoval dobré víno až doteraz“ (v. 10). Ježiš nás má vždy čím prekvapiť. Obráťme sa na Matku, aby prehovorila so Synom; a on nás prekvapí.

Nech nám Svätá Panna pomáha nasledovať jej výzvu: „Urobte všetko, čo vám povie“, aby sme sa dokázali plne otvoriť Ježišovi, rozpoznávajúc v každodennom živote znamenia jeho oživujúcej prítomnosti.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -mk, jb-

Anjel Pána - videozáznam
20 januára 2019, 15:56