Hľadaj

Vatican News
2018.10.29 Foto Gruppo Papa Francesco, fine sinodo 2018.10.29 Foto Gruppo Papa Francesco, fine sinodo  (Vatican Media)

Pápež zaslal posolstvo 41. európskemu stretnutiu mladých Taizé v Madride

Pápež František vyzýva 15 tisíc mladých ľudí zhromaždených v Madride od 28. decembra do 1. januára na 41. európskom stretnutí organizovanom Ekumenickým spoločenstvom z Taizé, aby „boli blížnymi zraneného ľudstva a tých, ktorí sú vyraďovaní, odmietnutí a vylúčení, malých a chudobných“.

V posolstve podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom pápež František žiada mladých ľudí, aby prijali výzvu pohostinnosti a pozýva ich, aby otvorili dvere svojho srdca Bohu a jeho slovu a podporili kultúru stretnutia, prijatia sa navzájom, bez ohľadu na rozdiely.

Reflektujúc zvolenú tému tohtoročného stretnutia v Taizé „Nezabudnime na pohostinnosť“, Svätý Otec pripomína nedávnu biskupskú synodu v Ríme zameranú na „Mladých ľudí, vieru a rozlišovanie povolania“, a zopakoval, že on spolu s celou Cirkvou im dôveruje.

Pápež v duchu svojho posolstva na tohtoročný Svetový deň mládeže povzbudzuje aj mladých ľudí na stretnutí Taizé, aby nestratili „chuť prežívať stretnutie, priateľstvo, chuť snívať a  kráčať spolu s inými. Autentickí kresťania sa neboja otvoriť sa druhým, zdieľať svoje životné priestory tým, že ich premenia na priestory bratstva“.

Mladí ľudia sú povolaní, aby využili svoje talenty na zlepšenie sveta

Pápež František preto naliehavo vyzýva mladých ľudí, aby zistili, že je možné žiť štedrú pohostinnosť, vedieť sa obohatiť zo vzájomných odlišností a prinášať plody talentov, aby sa tak stali staviteľmi mostov medzi cirkvami, náboženstvami a národmi. Na stretnutiach v Taizé sa zúčastňujú protestanti, katolíci i pravoslávni. Pápež teda prosí Ducha Svätého, aby pomohol mladým ľuďom prijať rozdiely druhých ako „cestu spoločenstva“ a vyzýva ich, aby využili svoj talent, svoju energiu a silu na zlepšenie sveta a uistili sa, že každý človek môže nájsť svoje miesto vo veľkej ľudskej rodine. „Nech vás príklad Márie, ktorej láska je plná odvahy a všetko zameriava na sebadarovanie povzbudzuje žiť konkrétne túto lásku, ktorá nás pobáda milovať Boha nado všetko i nad seba samých a milovať ľudí, s ktorými máme spoločný každodenný život,“ uzatvára Svätý Otec.

Posolstvá ďalších kresťanských a politických vodcov

Posolstvo pápeža uverejnila komunita Taizé na webovej stránke spolu s posolstvami ekumenického patriarchu Konštantínopolu Bartolomeja, generálneho sekretára Ekumenickej rady cirkví Rev. Olava Fykse-Tveita, generálneho tajomníka Svetového luteránskej zväzu Rev. Martina Jungeho, generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa a primátora mesta Madrid Manuela Carmenu.

Mladí prijatí v 170 farnostiach Madridu

Európske stretnutie mladých v Madride predstavuje novú etapu „púte dôvery na zemi“ počatú bratom Rogerom koncom 70. rokov. Pohostinnosť 15 tisícom mladých ľudí v španielskom hlavnom meste poskytne 170 farností a tisíce miestnych rodín.

-mh-

27 decembra 2018, 18:51