Hľadaj

Vatican News
++ Papa:bimbo Gesù fu profugo,evoca chi fugge guerre fame ++ ++ Papa:bimbo Gesù fu profugo,evoca chi fugge guerre fame ++  (ANSA)

Pápež s umelcami benefičného koncertu: Záchrana migrantov cez vzdelávanie

Vytvárať siete prostredníctvom výchovy a vzdelávania – o tom dnes hovoril pápež František pri audiencii so 180 umelcami, ktorí zajtra 15. decembra vystúpia na vatikánskom benefičnom vianočnom koncerte.

Zuzana Klimanová - Vatikán

V Aule Pavla VI. sa zajtra predstavia známi speváci z Talianska, USA, Portorika, Argentíny, Albánska, Rumunska, Španielska i Spojených arabských emirátov. Medzi inými napríklad americké speváčky Anastacia a Dee Dee Bridgewater, španielsky spevák Álvaro Soler či José Feliciano z Portorika.

Výťažok z koncertu poputuje na dva dobročinné projekty zamerané na poskytovanie vzdelávania deťom a mladým ľuďom v utečeneckých táboroch – Misia Dona Bosca v Ugande a projekt Scholas Occurentes v Iraku.

Aj Ježiš bol „prišelcom“, so Svätou rodinou v Egypte

Práve na tému vzdelávania utečencov sa vo svojom príhovore zameral pápež František. Ako povedal, „Vianoce sú vždy nové, pretože nás pozývajú znovu sa narodiť vo viere, otvoriť sa nádeji a opäť dať zažiariť láske k blížnemu“. Svätý Otec poukázal na neľahkú situáciu  migrantov a utečencov, ktorí putujú, aby unikli vojnám či biede spôsobenej spoločenskou nespravodlivosťou či klimatickými zmenami. „Keď niekto opustí všetko, dom, príbuzných i vlasť a čelí neznámemu, musel znášať veľmi ťažkú situáciu“, povedal pápež a prítomných pozval hľadieť aj na Ježiša ako na toho, ktorý k nám prišiel „odinakiaľ“:

„Aj Ježiš pochádzal „odinakiaľ“. Prebýval v Bohu Otcovi s Duchom Svätým v spoločenstve múdrosti, svetla a lásky, ktoré nám chcel priniesť svojím príchodom na svet. Prišiel, aby prebýval medzi nami, uprostred našich obmedzení a našich hriechov, aby nám daroval lásku Najsvätejšej Trojice. Ako človek nám ukázal „cestu“ lásky: službu, konanú s pokorou, až po darovanie života.“

Aj Svätá rodina zažila úzkosť prenasledovania, keď pred Herodesom, vedená Bohom, utiekla do Egypta, pripomenul Svätý Otec, pričom zdôraznil: „Malý Ježiš nám tak pripomína, že polovica dnešných utečencov vo svete sú deti, nevinné obete ľudských nespravodlivostí“.

Sieť vzdelávania otvára brány utečeneckých táborov

Ako povedal pápež, Cirkev na tieto ľudské drámy odpovedá všemožnými iniciatívami. Je tu však potrebná väčšia koordinácia, „aby sme objali každú osobu, skupinu a komunitu vo vízii bratstva, ktoré spája všetkých. Je preto potrebné sa zosieťovať“, zdôraznil Svätý Otec:

„Vytvárať sieť vzdelávaním, predovšetkým umožniť školu tým mladším spomedzi migrantov, čiže tým, ktorí miesto toho, aby sedeli v školských laviciach ako mnohí ich rovesníci, trávia dni prekonávaním veľkých diaľok pešo či provizórnymi a nebezpečnými prostriedkami. Aj oni potrebujú formáciu, aby raz mohli pracovať a podieľať sa ako uvedomelí občania na všeobecnom dobre. A zároveň ide o to, aby sme sa všetci vychovávali k pohostinnosti a solidarite, aby sa nestalo, že migranti a utečenci sa stretnú na svojej ceste s ľahostajnosťou, ba horšie, nevrlosťou.

Vytvoriť sieť prostredníctvom vzdelávania znamená dovoliť ľuďom, aby sa opäť postavili na nohy, aby opäť čelili životu s plnou dôstojnosťou, so silou a odvahou, doceňujúc vlastné talenty a pracovitosť.

Vytvoriť sieť prostredníctvom vzdelávania je platným riešením ako otvoriť brány utečeneckých táborov dokorán a umožniť mladým migrantom začleniť sa do nových spoločností, v ktorých sa stretnú so solidaritou a veľkodušnosťou a ktoré potom oni sami budú rozvíjať.“

Svätý Otec napokon umelcom poďakoval za ich pomoc, pretože, ako povedal, „svojím umením sa dokážu dotknúť aj tých najvnútornejších záhybov“ ľudských sŕdc a „zažíhať v nich teplo a nehu Vianoc“.

14 decembra 2018, 16:23