Hľadaj

VATICAN-POPE-ANGELUS VATICAN-POPE-ANGELUS 

Pápež František zapálil sviecu kampane ACN za mier v Sýrii

V prvú nedeľu Adventu Svätý Otec pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána zapálením symbolickej sviece a spoločnou prosbou k Bohu vyprosoval mier pre Sýriu. Otvoril tak celosvetovú kampaň Pápežskej nadácie ACN - Pomoc trpiacej cirkvi, do ktorej je zapojených 50 tisíc detí v sýrskych mestách postihnutých vojnou.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Predvianočná kampaň modlitby, pomoci a solidarity má názov „Sviece za mier v Sýrii“. Veľkú sviecu, ktorú zapálil pápež František v okne Apoštolského paláca pred zrakmi veriacich zhromaždených na Námestí sv. Petra, vyrobili deti zo štvrte Bab Touma v historickom centre Damasku. Sviecu zdobia fotografie sýrskych detí a logo kampane s detskou rukou predstavujúcou krídla holubice.

Svätý Otec sa po adventnom príhovore a modlitbe Anjel Pána a udelení požehnania spolu s veriacimi osobitne pomodlil za pokoj v Sýrii jeden Zdravas. Predtým sa im prihovoril týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry, Advent je čas nádeje. V tejto chvíli sa chcem stotožniť s nádejou na pokoj pre deti Sýrie, milovanej Sýrie, trýznenej vojnou trvajúcou už osem rokov. Preto sa pripájam k iniciatíve „Pomoci trpiacej Cirkvi“ a zapálim teraz sviecu, spoločne s mnohými deťmi, ktoré urobia to isté - so sýrskymi deťmi a s mnohými veriacimi vo svete, ktorí dnes zapaľujú svoje sviece.

Nech tento plameň nádeje i množstvo ďalších plamienkov nádeje rozoženie vojnové chmáry! Modlime sa a pomáhajme kresťanom, aby zostali v Sýrii a na Blízkom východe ako svedkovia milosrdenstva, odpustenia a zmierenia. Nech plameň nádeje dorazí aj k tým, čo v týchto dňoch trpia konfliktmi a napätiami v rôznych iných častiach sveta, blízkych i vzdialených. Nech im modlitba Cirkvi pomáha cítiť blízkosť verného Boha a nech pohne svedomie každého k úprimnému úsiliu o pokoj. A nech Boh, náš Pán, odpustí tým, čo vedú vojnu, tým, čo vyrábajú zbrane na vzájomné ničenie a nech obráti ich srdce. Modlime sa za mier v milovanej Sýrii. Zdravas, Mária...“

Pápežská nadácia ACN už v roku 2016 tlmočila volanie sýrskych detí po pokoji, keď ich kresby priniesla do Európskeho parlamentu. Tentoraz si ACN predsavzalo zhromaždiť pomocou kampane „Sviece za mier v Sýrii“ ďalších 15 miliónov eur od darcov na krízovú, rekonštrukčnú a pastoračnú pomoc Sýrii. Od začiatku vojnového konfliktu v roku 2011 nadácia prispela na pomoc trpiacemu sýrskemu obyvateľstvu sumou vyše 29 miliónov eur.

Svätý Otec otvoril predvianočnú kampaň za mier v Sýrii
02 decembra 2018, 13:08