Hľadaj

Vatican News
2018.12.05 Udienza Generale 2018.12.05 Udienza Generale  (Vatican Media)

Pápež František: Ľudská túžba po modlitbe patrí k tajomstvám vesmíru

Pri generálnej audiencii 5. decembra pápež František začal nový cyklus katechéz, venovaný modlitbe „Otče náš“. Ježiša predstavil ako muža modlitby a pozval veriacich osobne si vyprosovať tento dar slovami apoštolov: „Pane, nauč ma modliť sa“.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Pápež František prijal veriacich v Aule Pavla VI., kde je už na kraji pódia prichystaný aj betlehem, hoci ešte bez ďalších ozdôb. Po tom, ako minulý týždeň ukončil katechézy o Desatore, začal nový cyklus venovaný Modlitbe Pána. V úvodnej katechéze predstavil Ježiša ako muža modlitby:

„Ježiš sa intenzívne modlil vo chvíľach verejných, zdieľaním liturgie svojho ľudu, ale tiež hľadal miesta uzobranosti, oddelené od víru sveta, miesta, ktoré by dovolili zostúpiť do tajomstva jeho duše: je tým prorokom, ktorý pozná púštne kamene a vystupuje vysoko na hory. Posledné Ježišove slová, prv než vydýchol na kríži, sú slová žalmov, čiže modlitby, modlitby Židov. Modlil sa slovami modlitieb, ktorým ho naučila matka.“

Pane, nauč ma modliť sa

Pápež pri katechéze vyšiel z 11. kapitoly Lukášovho evanjelia, kde sú učeníci prosia Ježiša, aby ich naučil modliť sa. Rovnako ako vtedy učeníkov, chce Ježiš učiť modlitbe aj nás dnes, povzbudil prítomných pápež František a pozval ich uvedomiť si svoju túžbu po modlitbe:

„Ježiš sa modlil tak, ako sa modlí každý človek na svete. A predsa jeho spôsob modlitby obsahuje aj tajomstvo, niečo, čo určite neuniklo očiam jeho učeníkov, keď v evanjeliách nájdeme ich jednoduchú a okamžitú prosbu: „Pane, nauč nás modliť sa“. ... A Ježiš neodmieta, nie je žiarlivý na svoju dôvernú blízkosť s Otcom, ale práveže prichádza, aby nás voviedol do tohto vzťahu s Otcom. A tak sa stáva učiteľom modlitby pre svojich učeníkov, tak ako určite chce ním byť pre nás všetkých. Aj my by sme mali povedať: „Pane, nauč ma modliť sa. Nauč ma to.“

Aj keď sa možno modlíme už roky, stále sa musíme učiť, pripomenul Svätý Otec:

„Modlitba človeka, táto túžba, ktorá sa rodí tak prirodzene z jeho duše, je možno jedným z najnepreniknuteľnejších tajomstiev vesmíru. A nevieme ani, či modlitby, ktoré adresujeme Bohu, sú naozaj tie, ktoré si on praje dostávať. Biblia nám tiež svedčí o nevhodných modlitbách, ktoré sú nakoniec Bohom odmietnuté: stačí si spomenúť na podobenstvo o farizejovi a mýtnikovi. ... Prvým krokom k modlitbe je byť pokorným, ísť za Otcom a povedať: „Pozri, som hriešnik, som slabý, som zlý“ – každý vie sám, čo mu má povedať. Ale vždy sa začína poníženosťou, a Pán počúva. Pokornú modlitbu Pán počúva.“

Poďakovanie Poľskej sekcii Vatikánskeho rozhlasu

V závere sa Svätý Otec prihovoril jednotlivým jazykovým skupinám. Vo svojom pozdrave Poliakom na prvom mieste poďakoval pracovníkom Vatikánskeho rozhlasu za ich vernú službu:

„Osobitne zdravím redaktorov Poľskej sekcie Vatikánskeho rozhlasu, ktorá v týchto dňoch slávi 80. výročie založenia. Ďakujem vám za vašu službu pápežovi a Cirkvi.“

Poľská sekcia Vatikánskeho rozhlasu začala pravidelne vysielať od 24. novembra 1938. Dôležitú službu informovania a formovania poslucháčov plnila v ťažkých obdobiach Druhej svetovej vojny, ako aj v rokoch komunistického režimu. Dnes poľské programy Vatikánskeho rozhlasu, ktoré v Poľsku preberajú dve desiatky diecéznych rádií, Rádio Mária a verejnoprávny rozhlas, dosahujú okolo dvoch miliónov poslucháčov. V poľštine redakcia Vatikánskeho rozhlasu publikuje spravodajstvo cez portál Vatican News a tiež cez sociálne siete Facebook, YouTube a Twitter. 

Svätý Otec pri generálnej audiencii zvlášť pozdravil aj pútnikov z Chorvátska, ktorí prišli v sprievode biskupa diecézy Dubrovnik.

Na záver pripomenul blížiacu sa slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie v sobotu 8. decembra. Ako zvyčajne, Svätý Otec si v tento sviatok príde v podvečerných hodinách uctiť Immaculatu modlitbou na Španielskom námestí a v Bazilike Santa Maria Maggiore.

Generálna audiencia - zostrih (2 min.)
05 decembra 2018, 20:28