Hľadaj

Vatican News
VATICAN-POPE-MASS VATICAN-POPE-MASS  (AFP or licensors)

Pápež zablahoželal Konštantínopolskému patriarchátu k sviatku sv. Andreja

„Vo svete ranenom konfliktom je jednota kresťanov znamením nádeje, ktoré musí žiariť čoraz viditeľnejšie“ – to sú slová pápeža Františka z jeho posolstva ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi I. pri príležitosti dnešného sviatku patróna Konštantínopolského patriarchátu, apoštola Andreja.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Ako je tradíciou, na oslavy patriarchátu do Fanaru v Istanbule vyslala Svätá stolica svoju delegáciu, ktorú vedie predseda Pápežskej rady pre jednotu kresťanov kardinál Kurt Koch. Ten zároveň odovzdal posolstvo Svätého Otca ekumenickému patriarchovi. Tradíciu vzájomnej výmeny delegácií počas sviatkov oboch cirkví pápež František v posolstve komentuje nasledovne:

„Výmena delegácií medzi Cirkvou Ríma a Cirkvou Konštantínopolu pri príležitosti ich  sviatkov sa stala v priebehu rokov radostným zvykom a vyjadruje hlboké puto, ktoré spája naše dva stolce. Zatiaľ čo sa zdá, že storočia vzájomného nedorozumenia, rozdielov a mlčania skompromitovali tento vzťah, Duch Svätý, duch jednoty nás uschopnil opäť začať bratský dialóg. Ten bol definitívne znovuobnovený našimi ctihodnými predchodcami, patriarchom Athenagorom a pápežom sv. Pavlom VI. a pomohol nám znovuobjaviť tie putá jednoty, ktoré medzi nami vždy existovali.“

Ako vysvetlil Svätý Otec, aj keď jednota oboch cirkví ešte nie je úplná, existuje už na úrovni spoločných snáh pre pomoc ľudstvu i planéte:

„Naše cirkvi uchovali apoštolskú tradíciu s veľkou starostlivosťou, spolu s učením prvých ekumenických koncilov a cirkevných otcov, aj napriek rozdielom, ktoré sa vyvinuli v miestnych tradíciách a v teologických formuláciách, ktoré potrebujú byť hlbšie pochopené a objasnené. Zároveň obe cirkvi so zmyslom pre zodpovednosť voči svetu vnímali to urgentné volanie, ktoré zapája každého z nás, ktorí sme boli pokrstení, do ohlasovania Evanjelia všetkým mužom a ženám. Preto dnes môžeme spoločne pracovať na hľadaní pokoja medzi ľuďmi, v snahách o zrušenie všetkých foriem otroctva, o úctu a rešpektovanie dôstojnosti každej ľudskej bytosti, ako aj o starostlivosť o stvorenstvo. S Božou pomocou, prostredníctvom vzájomného stretávania a dialógu na našej spoločnej ceste za posledných 50 rokov sme už zakúsili jednotu, aj keď ešte nie je plná a kompletná.“

Pápež František zároveň patriarchovi Bartolomejovi vyjadril úprimnú vďaku za to, že prijal jeho pozvanie do Bari, kde sa 7. júla tohto roku spolu s predstaviteľmi kresťanských cirkví prítomných na Blízkom východe modlili za kresťanov tohto trpiaceho regiónu.

30 novembra 2018, 16:29