Hľadaj

Vatican News
Záverečná fotografia z udiencie členov Pápežskej akadémie vied Záverečná fotografia z udiencie členov Pápežskej akadémie vied  (ANSA)

Pápež požiadal vedcov zasadiť sa za úplné jadrové odzbrojenie

Členovia Pápežskej akadémie vied zhromaždení vo Vatikáne na plenárnom zasadaní sa v pondelok 12. novembra stretli s pápežom Františkom na osobitnej audiencii. Povzbudil ich najmä k pozornosti voči kríze klimatických zmien a k opodstatnenosti požiadavky úplného jadrového odzbrojenia.

Zoči voči súčasnej hrozbe, „že by sa vývoj vedy a techniky mohol vymknúť spod kontroly a mohol sa obrátiť chrbtom k dobru samotného človeka a národov“, pápež František vyslovil svoju túžbu:

„Kiež aj ja môžem raz poďakovať Bohu, tak ako to urobil sv. Ján Pavol II. vo svojom testamente, že za môjho pontifikátu bol svet ušetrený nedozernej tragédie atómovej vojny.“

príhovore k 80 účastníkom plenárneho zasadnutia Svätý Otec konštatoval novú klímu vo vedeckom prostredí, keď na rozdiel od minulých „pozícií autonómie a sebestačnosti, s postojmi nedôvery voči duchovným a náboženským hodnotám“, dnes naopak badať vo vedeckom prostredí „väčšie vedomie stále komplexnejšej reality sveta a ľudskej bytosti.“

Svätý Otec osobitne ocenil príspevok Pápežskej akadémie vied k podpore zápasu ľudstva proti organizovanému zločinu obchodovania s ľuďmi, nútenej práce, prostitúcie a kriminálneho obchodu s orgánmi. Vedcom pripomenul nevyhnutnosť prehlbovania etických postojov:

„Potrebujeme väčšiu pozornosť k hodnotám a základným dobrám, ktoré tvoria základy vzťahov medzi národmi, spoločnosťou a vedou. Tieto vzťahy si vyžadujú nové premyslenie, v záujme podpory integrálneho pokroku každej ľudskej bytosti a spoločného dobra.“

-jb-

12 novembra 2018, 17:43