Hľadaj

Vatican News
Pápež František prijal nasledovníkov Giorgia La Piru Pápež František prijal nasledovníkov Giorgia La Piru   (Vatican Media)

Pápež vyzdvihol odkaz talianskeho kresťanského politika Giorgia La Piru

Život a postoje talianskeho kresťanskodemokratického politika z 20. storočia a kandidáta blahorečenia Giorgia La Piru (1904-1977) inšpirovali mnohých k nasledovaniu. S členmi združení, ktoré vyrástli z jeho odkazu, sa stretol v piatok 23. novembra vo Vatikáne pápež František.

Alena Barvirčáková CJ - Vatikán

Boží služobník Giorgio La Pira sa narodil v roku 1904 na Sicílii. Vo Florencii vyštudoval rímske právo, ktorého sa stal neskôr aj profesorom. Po skončení II. svetovej vojny bol zvolený za poslanca, kde významnou mierou prispel k tvorbe prvých článkov Ústavy. Po opätovnom zvolení za poslanca sa stal ministrom práce. V rokoch 1951 až 1965 bol s malými prestávkami primátorom Florencie.

Počas svojho života energicky obhajoval najslabších, bezdomovcov a práva pracujúcich. Spolupodieľal sa na organizovaní podujatí ako „Konferencie za mier a kresťanskú spoločnosť“ či „Kolokviá o Stredomorí“, za zmierenie medzi náboženstvami tzv. abrahámovskej rodiny. V roku 1959 sa stal prvým západným politikom, ktorý prekročil «železnú oponu», navštívil Rusko a vytvoril most modlitby, jednoty a pokoja medzi Východom a Západom.

La Pira bol dominikánskym a františkánskym terciárom a členom sekulárneho inštitútu Misionárov Krista Kráľa. Zomrel vo Florencii 5. novembra 1977. Jeho ostatky sú uložené v Bazilike sv. Marka vo Florencii. Dekrét o jeho hrdinských cnostiach schválil pápež František 5. júla 2018.

Svätý Otec pri piatkovej osobitnej audiencii povzbudil 200 prítomných nasledovníkov Giorgia La Piru v ďalšom kráčaní podľa vzoru tohto talianskeho politika a uviedol, aké dôležité je usilovať sa o spoločné dobro:

„Jeho príklad je cenný hlavne pre tých, ktorí pracujú vo verejnej oblasti, od ktorých sa žiada byť bdelými voči negatívnym situáciám, ktoré sv. Ján Pavol II. definoval ako «hriešne štruktúry». Predstavujú súhrn faktorov, ktoré reagujú proti realizácii spoločného dobra a proti ľudskej dôstojnosti.

Takýmto pokušeniam človek podľahne napríklad ak mu ide len o osobný zisk alebo zisk skupiny, a nie o záujem všetkých. Keď klientelizmus prevažuje nad spravodlivosťou, keď prílišné priľnutie k moci prekáža generačnej výmene a prístupu k novým podnetom.

Ako hovoril Giorgio La Pira: «politika je úsilím ľudskosti a svätosti». Je teda náročnou cestou služby a zodpovednosti pre veriacich laikov, povolaných kresťansky animovať časné skutočnosti, ako učí II. vatikánsky koncil (porov. Dekrét o apoštoláte laikov Apostolicam actuositatem, 4).“

Pápež František poslucháčov v Klementínskej sále povzbudil, aby si brali príklad z konania Giorgia La Piru:

„Tak môžete na miestach, kde žijete, byť pracovníkmi pokoja, svedkami solidarity a charity, byť kvasom evanjeliových hodnôt v spoločnosti, zvlášť v oblasti kultúry a politiky, môžete obnoviť ochotu obetovať sa za druhých darujúc im radosť a nádej.“

23 novembra 2018, 17:01