Hľadaj

Papa Francesco Papa Francesco 

Eucharistický kongres 2020 v Budapešti: Šíriť v Európe „eucharistickú kultúru“

Šíriť eucharistickú kultúru – k tomuto vyzval pápež František účastníkov plenárneho zasadania Pápežského výboru pre medzinárodné eucharistické kongresy, ktorých prijal v sobotu 10. novembra na audiencii vo Vatikáne.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Najbližší Medzinárodný eucharistický kongres bude v roku 2020 v Budapešti. Na stretnutí so Svätým Otcom sa preto okrem predsedu spomínaného výboru Mons. Piera Mariniho a delegátov národných konferencií biskupov zúčastnila aj maďarská delegácia vedená kardinálom Péterom Erdő, arcibiskupom Budapešti.

Hostiteľom v roku 2020 bude Budapešť

Maďarská metropola ako dejisko eucharistického kongresu predstavuje podľa slov pápeža Františka výzvu k novej evanjelizácii:

„Táto udalosť sa bude sláviť v scenérii jedného veľkého európskeho mesta, kde kresťanské komunity očakávajú novú evanjelizáciu schopnú konfrontovať sa so súčasnou sekularizovanou dobou a s globalizáciou, ktorá predstavuje riziko vymazania osobitostí bohatých a pestrých dejín.“

Zmysel eucharistických kongresov

Zmysel slávenia eucharistického kongresu spočíva v šírení duchovnej kultúry, vysvetlil Svätý Otec:

„Tu sa rodí základná otázka: čo to znamená sláviť eucharistický kongres v modernom a multikultúrnom meste, v  ktorom sa Evanjelium a formy náboženskej príslušnosti stali okrajovými? Znamená to spoluprácu s milosťou Božou – prostredníctvom modlitby a činnosti – na šírení „eucharistickej kultúry“, ako spôsobu myslenia a konania založeného na tejto sviatosti, avšak vnímateľného aj ponad cirkevnú príslušnosť.

V Európe, ktorá je chorá na ľahostajnosť a prechádzali ňou rozdelenia a uzavretosti, kresťania predovšetkým nedeľu čo nedeľu obnovujú jednoduché a silné gesto ich viery: schádzajú sa v Pánovom mene a považujú sa za bratov. A opakuje sa zázrak: v počúvaní Božieho slova a v úkone lámania chleba sa aj to najmenšie a najskromnejšie zhromaždenie veriacich stáva Pánovým telom, jeho svätostánkom vo svete.

Slávenie Eucharistie sa tak stáva liahňou postojov vytvárajúcich eucharistickú kultúru, pretože podnecuje k tomu, aby sme milosť Krista, ktorý totálne daroval seba samého, premenili do skutkov a životných postojov.“

Pápež zveril kongres pod ochranu Panny Márie

Ako ďalej vysvetlil vo svojom príhovore pápež František, táto „eucharistická kultúra“ sa vyznačuje troma postojmi: jednotou spoločenstva, službou a milosrdenstvom. Všetkých, ktorí sa podieľajú na príprave veľkej cirkevnej udalosti, na záver Svätý Otec zveril pod ochranu Panny Márie:

„Už teraz zverujem budúci medzinárodný eucharistický kongres Panne Márii. Nebeská Matka nech chráni a sprevádza každého z vás a vaše spoločenstvá, aby vaša práca, ktorú konáte a za ktorú som vám veľmi vďačný, priniesla ovocie.“

Pripomeňme, že 52. medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti je naplánovaný v termíne 13. – 20. septembra 2020 a jeho mottom sú slová Žalmu: „V tebe sú všetky moje pramene“ (Ž 87,7).

Modlitba za zdarnú prípravu Eucharistického kongresu

Na mnohojazyčnej oficiálnej internetovej stránke kongresu nájdeme aj modlitbu za duchovné ovocie energie vloženej do prípravy podujatia:

Nebeský Otče, prameň všetkého života! Zošli nám svojho Ducha Svätého, aby sme spoznali a čím viac milovali Krista prítomného v Oltárnej Sviatosti, ktorý sa za nás obetoval.

On je náš Pán a Majster, priateľ a pokrm, lekár a pokoj. Daj nám odvahu, aby sme jeho silu a radosť zaniesli každému človeku!

Daj, aby čas prípravy a slávenie Eucharistického kongresu poslúžilo nášmu veriacemu spoločenstvu, mestám a národu, Európe a celému svetu na duchovnú obnovu!

Amen.

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

10 novembra 2018, 15:41