Hľadaj

Vatican News
Pápež František s katolikosom-patriarchom Východnej asýrskej cirkvi Mar Gewargisom III. Pápež František s katolikosom-patriarchom Východnej asýrskej cirkvi Mar Gewargisom III.  (ANSA)

Pápež František s asýrskym patriarchom Mar Gewargisom III.: Dialóg napreduje

Pápež František sa 9. novembra stretol s katolikosom-patriarchom Východnej asýrskej cirkvi Mar Gewargisom III. z Iraku, ktorého sprevádzali aj členovia zmiešanej komisie pre teologický dialóg medzi Katolíckou a Východnou asýrskou cirkvou. Počas stretnutia vo Vatikáne podpísali spoločnú deklaráciu.

Dnešné stretnutie medzi predstaviteľmi oboch cirkví bolo pokračovaním dialógu zo 7. júla 2018 v Bari. Po osobnom rozhovore obaja náboženskí predstavitelia vyjadrili radosť a vďačnosť za dnešné stretnutie a spolu sa pomodlili v pápežskej kaplnke Redemptoris Mater. V dnes podpísanom spoločnom vyhlásení Svätý Otec a patriarcha Mar Gewargis III. hovoria o vzájomnom vieroučnom zbližovaní a o spoločnom svedectve cirkví, o potrebe mieru a zabezpečenia rešpektovania práv kresťanov na Blízkom východe.

Vo svojom príhovore pápež František pripomenul krížovú cestu, ktorú prežívajú kresťania rôznych komunít na Blízkom východe a práve toto prežité utrpenie im pomáha vytvárať medzi sebou bratské vzťahy a stávajú sa svedkami jednoty pre ostatných. Svätý Otec vyjadril aj vďačnosť za prejdenú spoločnú cestu pri budovaní vzájomného dialógu a porozumenia. Okrem iného povedal:

„Zvláštnym dôvodom na spoločné vzdávanie vďaky Bohu je Komisia pre teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou a Východnou asýrskou cirkvou. Presne pred rokom som mal potešenie prijať jej členov pri príležitosti podpísania „Spoločného vyhlásenia o „sviatostnom živote“. Táto komisia, ktorá je ovocím dialógu, ukazuje, že rozdiely v praxi a v disciplínach nie vždy sú prekážkou jednoty, a že niektoré rozdiely v teologických vyjadreniach môžu byť pokladané viac za doplňujúce ako konfliktné. Modlím sa, aby práce, v ktorých komisia pokračuje  a ktoré v týchto dňoch vstúpia do tretej fázy štúdia, zameranej na ekleziológiu, nám pomohli prejsť ešte ďalšiu časť cesty, smerom k veľmi očakávanému cieľu, keď budeme môcť sláviť Obetu Pána na rovnakom oltári.“

Pápež František poukázal aj na svedkov minulosti, ktorí môžu byť inšpiráciou na nastúpenej ceste dialógu. Spomenul 700. výročie od smrti nisibského metropolitu Abdisho bar Berika, ktorý patrí medzi najznámejších spisovateľov sýrskej východnej tradície a má ho v úcte Asýrska aj Chaldejská cirkev. Pri tejto príležitosti sa v týchto dňoch koná na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme konferencia, na ktorej sa katolikos-patriarcha Východnej asýrskej cirkvi Mar Gewargis III. osobne zúčastnil.

-ab-

09 novembra 2018, 16:18