Hľadaj

Spoločné fotografovanie na záver synody Spoločné fotografovanie na záver synody 

Pápež František v závere synody: Na Matku sa nesiaha

Matka Cirkev je v ťažkom období útokov a prenasledovania, „je tu preto čas brániť si Matku“, povedal pápež František. V spontánnom príhovore pri ukončení práce synody v sobotu 27. októbra pripomenul, že jej výsledkom nie je dokument, ale to, čo vyvolá v našom srdci. Svätý Otec srdečne poďakoval všetkým účastníkom počnúc sekretariátom Synody biskupov až po mladých audítorov.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán  

Na záver štvortýždňovej práce v synodálnej aule sa po schválení Záverečného dokumentu postupne prihovorili predsedajúci delegát kard. Luis Raphael Sako, chaldejský patriarcha Babylonie v Iraku, po ňom generálny sekretár Synody biskupov kard. Lorenzo Baldisseri a posledné slovo mal Svätý Otec František.  

Vo svojom príhovore bez papiera pápež poďakoval generálnemu sekretárovi kardinálovi Baldisserimu, jeho podsekretárovi, predsedajúcim delegátom, relátorovi, dvojici podsekretárov, „ktorí zanechali vlastnú kožu v prípravnom dokumente, teraz myslím, že nám zanechajú kosti, lebo prišli o všetko...“ Svätý Otec poďakoval expertom a redakčnej komisii, všetkým synodálnym otcom, audítorom a medzi nimi osobitne mladým, „ktorí nám priniesli do auly svoju muziku - to je diplomatické slovo na ich rušnú vervu“. Po tomto neformálnom poďakovaní Svätý Otec vyjadril niekoľko vecí, ktoré ako povedal, nosí v srdci:

Synoda nie je parlament, ale priestor Ducha Svätého

„Ako prvé chcem ešte raz zdôrazniť, že synoda nie je parlament. Je to chránený priestor, aby Duch Svätý mohol pôsobiť. Preto informácie, ktoré sa podávajú, sú všeobecné a nie sú to podrobnosti – mená, spôsoby vyjadrenia – s ktorými Duch Svätý v nás pracuje. A toto bol priestor, ktorý bol chránený. Nezabudnime na to: tu pracoval Duch.“

Výsledkom synody nie je dokument

„Ako druhú vec: výsledkom synody nie je dokument:

povedal som to na začiatku. Máme plno dokumentov. Neviem, či tento dokument vonku niečo spraví, neviem. Ale viem, čo musí spraviť v nás, musí v nás pracovať. Vytvorili sme dokument – komisia –, študovali sme ho, dali sme pripomienky, dokument sme schválili. Teraz nám Duch Svätý dáva ten dokument, aby pracoval v našom srdci.

My sme adresátmi dokumentu, nie ľudia vonku. A aby tento dokument pracoval, znamená to modliť sa nad ním, študovať ho, prosiť o svetlo, o ďalšie veci... Nuž je to dokument v prvom rade pre nás. Áno, pomôže mnohým ďalším, ale prvými adresátmi sme my: je to Duch Svätý, ktorý vykonal toto všetko, a obracia sa k nám. Prosím, nezabudnime na to.“       

Matku Cirkev treba brániť modlitbou a pokáním

„A tretia vec: myslím na našu matku, na svätú Matku Cirkev. Posledné tri body o svätosti ukazujú, čo je Cirkev: Naša matka je svätá, ale my sme hriešnici. Všetci sme hriešnici. A nezabudnime na to vyjadrenie cirkevných otcov: „casta meretrix“ – svätá Cirkev, svätá Matka s deťmi hriešnikmi. Je to z dôvodu našich hriechov. Veľký žalobca to vždy využíva, ako hovorí prvá kapitola Jóba, že obchádza zem hľadajúc koho by obžaloval.

V tejto chvíli nás prudko obviňuje, a toto obviňovanie sa stáva dokonca prenasledovaním – nech len povie dnešný predsedajúci (kard. Sako z Iraku), jeho prenasledovaný národ i toľko ďalších na Východe či na iných miestach –, a stáva sa to aj iným typom prenasledovania, sústavnými obviňovaniami na pošpinenie Cirkvi. A Cirkev sa nesmie špiniť. My, jej deti, sme všetci ušpinení, ale Matka nie. Je tu preto čas brániť si Matku.

A Matku bránime pred Veľkým žalobcom modlitbou a pokáním. Preto som žiadal v tomto mesiaci, ktorý sa o niekoľko dní skončí, modliť sa ruženec, modliť sa k sv. archanjelovi Michalovi, modliť sa k Panne Márii, aby vždy zaštítila Matku Cirkev. Robme tak naďalej. Je to zložitý moment, pretože Žalobca skrze nás atakuje Matku. A na Matku sa nesiaha. Toto som chcel povedať zo srdca na záver synody.“

Svätý Otec František po spoločnom fotografovaní v átriu Auly Pavla VI. venoval každému z účastníkov synody na pamiatku bronzový reliéf zobrazujúci Ježiša s jeho milovaným učeníkom.

Pápež František: Je čas brániť Matku Cirkev (1 min.)

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

28 októbra 2018, 11:49