Hľadaj

Vatican News
Z audiencie salvádorských pútnikov 15. okt. 2018 Z audiencie salvádorských pútnikov 15. okt. 2018  (ANSA)

Salvádorskí pútnici na audiencii po kanonizácii sv. Oscara Romera

Vyše päťtisíc pútnikov zo Salvádoru, ktorí prišli do Ríma na kanonizáciu svojho rodáka, biskupa a mučeníka sv. Oscara Romera, prijal dnes dopoludnia na audiencii Svätý Otec František.

Pri stretnutí v Aule Pavla VI. Svätý Otec salvádorským pútnikom hovoril o odkaze nového svätca ako svedka pravej evanjeliovej slobody:

„On, Oscar Romero, opakoval s dôrazom, že každý katolík musí byť martýrom – pretože martýr znamená svedok – to znamená, že má byť svedkom Božieho posolstva ľuďom. Boh chce byť prítomný v našich životoch a volá nás k ohlasovaniu posolstva slobody celému ľudstvu. Jedine v Ňom môžeme byť slobodní: slobodní od hriechu, od zla, slobodní od nenávisti v našich srdciach – on bol obeťou nenávisti –, plne slobodných, aby sme milovali a prijímali Pána v našich bratoch.“

Pápež František pri veľmi srdečnom a spontánnom stretnutí povzbudil Salvádorčanov, ktorí v celkom nedávnych dejinách na vlastnej koži zakúsili „bič rozdelenia, vojny a násilia“, no odolali a kráčajú ďalej, hoci mnohí z nich boli prinútení emigrovať.

Svätý Otec vyzdvihol vrúcnu nábožnosť prítomnú v salvádorskom ľude a poukázal na „čuch“ Božieho ľudu, ktorý dokázal vycítiť svätosť svojho arcibiskupa. Medzi prítomnými v Aule Pavla VI. bola aj niekdajšia sekretárka Mons. Romera pani Angelita Morales, ktorá mu bola pravou rukou v 70. rokoch na Arcibiskupskom úrade. Pápež František ju na záver audiencie pozval na pódium a predstavil ju ako symbol verného Božieho ľudu Salvádoru.

-jb-

Zostrih z audiencie Salvádorčanov (1 min.)
15 októbra 2018, 19:45