Hľadaj

Vatican News
Pápež František s členmi Inštitútu dobročinnosti Pápež František s členmi Inštitútu dobročinnosti  (Vatican Media)

Pápež povzbudil kapitulu rosminiánov vo vernosti Petrovmu stolcu

Pápež František v pondelok 1. októbra prijal na osobitnej audiencii 30 zástupcov Inštitútu dobročinnosti, ktorí sa stretli v Ríme na generálnej kapitule s témou „Buďte dokonalí, buďte milosrdní“. Rehoľná kongregácia je známa aj pod menom rosminiáni, podľa svojho zakladateľa.

Svätý Otec sa nasledovníkom bl. Antonia Rosminiho prihovoril v Sále pápežov. Inštitút dobročinnosti bol schválený v roku 1839 pápežom Gregorom XVI. V súčasnosti do rodiny rosminiánov patrí okrem mužskej vetvy aj ženská vetva a laickí spolupracovníci. Pápež František prítomných povzbudil vo vernosti Cirkvi vychádzajúc zo slov ich zakladateľa:

„...blahoslavený Antonio Rosmini, žil hrdinsky.  Rád opakoval: «Kresťan musí v sebe živiť bezhraničnú lásku, oddanosť a úctu voči Svätému stolcu Rímskeho pápeža» (Maximy kresťanskej dokonalosti prispôsobené pre každý typ človeka, Lekcia III, č.6). Vernosť Petrovmu stolcu vyjadruje jednotu v rozdielnosti a cirkevnú jednotu spoločenstva, nevyhnutný prvok pre plodnosť misie.“

Pápež František poukázal aj na dôležitosť svätosti jednotlivých členov Cirkvi: „Svätosť je cestou pravej reformy Cirkvi, ktorá - ako to správne videl Rosmini - premieňa svet v takej miere, v akej reformuje samú seba.“

Rodina rosminiánov, ako ľudovo nazývajú Inštitút dobročinnosti, má svoje misie okrem iného aj v Indii, Tanzánii a Keni, v Amerike na území USA i ďalších krajín a tradične je prítomná i v Európe. Pápež František jej členov povzbudil v pozornosti voči trpiacim a poďakoval im zvlášť za činnosť vo Venezuele, krajine, ktorá momentálne prechádza ťažkou krízou:

„Povzbudzujem vás byť ľuďmi so stále otvoreným náručím smerom k trpiacim, aby ste im prinášali posilu viery a dobročinnosti. Myslím zvlášť na vašich spolubratov i na sestry rosminiánky, ktorí pôsobia vo Venezuele a sú povolaní dosvedčovať duchovnú i hmotnú blízkosť tak ťažko skúšanému obyvateľstvu.“

-ab-

01 októbra 2018, 15:45