Hľadaj

Vatican News
Ilustračná snímka: Argentínska biskupská konferencia Ilustračná snímka: Argentínska biskupská konferencia 

Pápež cez video pozdravil arcidiecéznu synodu v Buenos Aires

Pri príležitosti Prvej arcidiecéznej synody v Buenos Aires v rámci prípravy na oslavu 400. výročia arcidiecézy v roku 2020 sa prihovoril pápež František účastníkom tejto miestnej synody prostredníctvom videa.

Arcidiecéznu synodu charakterizuje slogan „Kráčame spoločne“. Vo videoposolstve zaslanom prostredníctvom arcibiskupa hlavného mesta Argentíny kardinála Maria Aurelia Poliho Svätý Otec František definoval pojem synody pomocou dynamických slovies: „hýbať sa, kráčať, kráčať spoločne, dohodnúť sa“. Pripomenul tri charakteristické činnosti v rámci synody:

„Kráčanie, aby sme sa stretli, počúvanie a reflexia. Viete, ktorá vec je najťažšia? Tá druhá, počúvanie, pretože zatiaľ čo iný ku mne hovorí, ja už rozmýšľam nad tým, čo chcem povedať. Nie, počúvaj pokojne. A potom, povedz mu to, čo cítiš, ale počúvaj. „Apoštolát ucha“, prosím, nezabudnite naň, je to veľmi dôležité.“

Pápež František ďalej upozornil, že synoda ako spoločné kráčanie je sprevádzaná dobrými aj menej dobrými vecami. Zaoberal sa troma ťažkosťami, ku ktorým sa treba zodpovedne postaviť:

„Po prvé, klerikalizmus. Kráčať v synodalite znamená, že celé spoločenstvo diecézne, farské alebo kolégiové, akým je napr. škola, kráča spoločne. Všetci sú Božím ľudom. Je smutné vidieť ako niekedy veriaci len počúvajú čo povie kňaz, a tak kňaz nie je otcom, ale pánom. Nie všade! Opýtam sa vás napríklad: „V tvojej farnosti, existuje ekonomická rada? Existuje v tvojej farnosti pastoračná rada?“ – „Nie, všetko robí kňaz“. – Hľa, toto je čistý klerikalizmus. Dávajte si preto pozor na klerikalizmus, ktorý je prevrátenosťou v tele Cirkvi. Je to všetok Boží ľud - toto je Cirkev, ktorá kráča spoločne. Kráča, aby našla to, čo Boh chce, aby dávala najavo vieru, aby sa tešila z viery.“

„Po druhé, duchovné svetáctvo. Žiť Evanjelium, ale so svetskými kritériami. Nie! Evanjelium má byť prežívané s evanjeliovými kritériami. ... Toto už Ježiš vyprosoval od Otca pre svojich učeníkov: «Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil», aby si im pomáhal neupadnúť do ducha sveta. A duch sveta prenikne kamkoľvek. (...) Majte oči otvorené, „nezhltnite“ čokoľvek. Existuje jedno slovo, ktoré mi veľa hovorí. Dávajte si pozor na „ideologické kolonizácie“, (...) keď sú ti z iných strán vnútené kritériá, ktoré nie sú ani humánne, ani z tvojej vlasti, ani kresťanské: to je svetáctvo. Žiť naivne.“

Treťou ťažkosťou menovanou Svätý Otcom, ktorá oslabuje cirkevné spoločenstvo je klebetenie. Preto vyzval všetkých účastníkov synody v Buenos Aires, aby sa počas nej namáhali „nikdy nepovedať slovo či komentár, ktorý by iného zhadzoval.“

Pápež František menoval aj dve neomylné záruky pre zdarný priebeh synody. Na prvom mieste sú to Blahoslavenstvá a na druhom je to protokol, na základe ktorého budeme súdení: „Protokol, na základe ktorého Ježiš okomentuje túto synodu, keď sa skončí. Je to u Matúša 25, skutky lásky. (...) A toto všetko spolu s modlitbou, ktorá je najdôležitejšou z toho všetkého čo som povedal.“

-ab-

29 októbra 2018, 17:46