Hľadaj

Vatican News

Apoštolát modlitby: úmysel Svätého Otca na misijný mesiac október

Na október, ktorý je tradične misijným mesiacom, vybral Svätý Otec František úmysel apoštolátu modlitby zameraný na misijné poslanie rehoľníkov, rehoľníčok a zasvätených osôb vôbec: „Modlime sa, aby zasvätení ľudia opätovne roznietili svoju misionársku horlivosť a boli prítomní medzi chudobnými, bezbrannými a ľuďmi na okraji spoločnosti.“

Video s modlitbovým úmyslom Svätého Otca

V minútovom videoposolstve, ktoré zverejnilo ústredie Apoštolátu modlitby dnes 15. októbra, pápež František hovorí:

„Zasvätené osoby s ich modlitbou, chudobou a trpezlivosťou majú zásadnú úlohu v misii Cirkvi. Pri výzvach dnešného sveta ešte viac potrebujeme ich totálne zasvätenie sa ohlasovaniu Evanjelia. Nedajme si ukradnúť misijné nadšenie a modlime sa, aby zasvätení ľudia opätovne roznietili svoju misionársku horlivosť a boli prítomní medzi chudobnými, bezbrannými a ľuďmi na okraji spoločnosti.“

 

Najbližšia nedeľa 21. októbra bude misijnou nedeľou, čiže Svetovým dňom misií, ku ktorému Svätý Otec vydal dvojstranové posolstvo s myšlienkami adresovanými špeciálne mladým ľuďom.

Úmysel slovenských biskupov

Apoštolát modlitby zároveň pozýva veriacich k modlitbe na úmysel, ktorý pripája miestna cirkev na Slovensku. V októbri ho slovenskí biskupi zamerali na ruženec v rodinách:

„Nech sa naše rodiny prehlbujú spoločnou domácou modlitbou posvätného ruženca.“

Pripomeňme, že počas októbra je tu aj mimoriadna výzva Svätého Otca modliť sa denne ruženec s antifónou „Pod tvoju ochranu“ a modlitbou k sv. Michalovi archanjelovi na odvrátenie útokov diabla, ktorý chce rozdeliť Cirkev.

-jb-

15 októbra 2018, 19:54