Hľadaj

Vatican News
Pápež František pozdravuje účastníkov medzinárodnej konferencie Pápež František pozdravuje účastníkov medzinárodnej konferencie  (Vatican Media)

Pápež: Tí, čo ťažia z nedôvery voči migrantom, budú Bohu skladať účty

Pápež František vo štvrtok 20. septembra 2018 prijal na osobitnej audiencii účastníkov Svetovej konferencie s titulom „Xenofóbia, rasizmus a populizmus v kontexte svetovej migrácie“, organizovanej vatikánskym Dikastériom pre integrálny ľudský rozvoj v spolupráci s Ekumenickou radou cirkví (WCC).

Alena Barvirčáková CJ - Vatikán

V posledný deň medzinárodnej konferencie sa približne 200 účastníkom prihovoril Svätý Otec spontánnym prejavom v Klementínskej sále Apoštolského paláca. Prítomným odovzdal dopredu pripravený príhovor a na úvod povedal: „Pripravil som si príhovor na prečítanie, ale je trošku dlhší ... Preto uprednostňujem povedať vám dve alebo tri slová zo srdca a potom vás každého osobne pozdraviť, toto je pre mňa veľmi dôležité. Prosím, neurazte sa.“

V pripravenom príhovore sa pápež zamýšľal nad vývojom vo svete, kde často dochádza k manipulovaniu pomocou strachu alebo objektívnych problémov s cieľom získania moci. Ohľadom pocitov podozrievania, strachu či dokonca nenávisti voči jedincom a skupinám z dôvodov etnickej, národnej či náboženskej príslušnosti, ktoré následne vedú k činom diskriminácie, netolerancie a vyraďovania, pápež v texte príhovoru uviedol:

„Závažnosť týchto fenoménov nás nemôže nechať ľahostajných. Všetci, na našich príslušných miestach, sme povolaní kultivovať a podporovať úctu voči dôstojnosti vlastnej každému človeku, počínajúc od rodiny – miesta, kde sa vyučujú už od mladého veku hodnoty delenia sa, prijatia, bratstva a solidarity –, ale tiež v rôznych sociálnych kontextoch, kde pôsobíme.“

Svätý Otec svoje slová adresoval všetkým tým, ktorí pracujú tak v oblasti výchovy a vzdelávania, ako aj tým, ktorí sú zodpovední za šírenie informácií a ich povinnosťou je dať sa do služby pravdy a pomocou šírených správ podporovať kultúru stretnutia a vzájomného rešpektu.

„Tí, ktorí potom získavajú ekonomický úžitok z atmosféry nedôvery voči cudzincovi, v ktorej neregulárnosť alebo nezákonnosť pobytu podporuje a živí systém neistoty a vykorisťovania – niekedy až na takej úrovni, že to dáva život skutočným formám otroctva – títo by si mali vykonať hlboké spytovanie svedomia, s vedomím, že jedného dňa budú musieť skladať účty pred Bohom za rozhodnutia, ktoré vykonali.“

V dobe šírenia nových foriem xenofóbie a rasizmu majú svoju úlohu aj „lídri všetkých náboženstiev“, ktorých misiou je poukazovať na posvätnosť každého ľudského života, upozornil v texte pápež František:

„Spoločný pôvod a puto každého jednotlivca so Stvoriteľom robia všetkých ľudí členmi jednej rodiny, bratov a sestry stvorených na obraz a podobu Boha, ako učí biblické zjavenie.“

Tento pohľad je pre kresťanov veľkým povzbudením, pretože byť kresťanom „je povolaním ísť proti prúdu, rozpoznať, prijať a slúžiť samotnému Kristovi, skartovanému v bratoch“, uviedol pápež.

„V Kristovi sa tolerancia premieňa na bratskú lásku, na nežnosť a činnú solidárnosť. To platí hlavne zoči-voči našim bratom, medzi ktorými môžeme rozpoznať pocestného, cudzinca, s ktorým sa identifikoval samotný Ježiš.“

20 septembra 2018, 14:59