Hľadaj

Vatican News
Pápež František sa stretol s podnikateľmi Pápež František sa stretol s podnikateľmi   (Vatican Media)

Svätý Otec v deň úcty k stvorenstvu: Nech ekonomika slúži človeku

Svätý Otec sa v sobotu 1. septembra, keď Cirkev slávila deň úcty k stvorenstvu, prihovoril asi stovke podnikateľov na záver ich pracovného stretnutia venovaného encyklike Laudato si´.

Vo Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenie pápež František povzbudil prítomných k nasledovaniu sv. Františka, veľkého vzoru v starostlivosti o stvorenie. Vo svojom príhovore poukázal na súvis medzi vierou v Boha a poslaním k spravodlivosti, k pokoju a k úcte voči stvorenstvu. Okrem iného uviedol:

„Aj každý z nás má zodpovednosť za druhých a za budúcnosť našej planéty. Aj  ekonomika má slúžiť človeku, nie využívať ho a okrádať ho o jeho zdroje. Dnes sme volaní využiť možnosti, ktoré nám dáva k dispozícii technológia. Dobrým využitím zdrojov pomôžeme hlavne najchudobnejším krajinám dostať sa z úpadku na cestu obnovy a k udržateľnému a integrálnemu rozvoju.“

Svätý Otec tiež pripomenul, že pre sv. Františka z Assisi sa každý kontakt s osobami či vecami tohto sveta stával stretnutím s Bohom Stvoriteľom. V závere svojho príhovoru vyjadril prianie, aby všetci mali možnosť deliť sa so vzácnymi zdrojmi našej planéty.

V sobotu 1. septembra bolo publikované aj pápežské posolstvo pri príležitosti spomenutého svetového dňa.

-ab-

01 septembra 2018, 17:23